/ 7
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
İyyake na'budu ve iyyake nestain.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Allahım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Yalnızca Sana hizmet ederiz ve yalnızca Senden yardım dileriz!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
Gültekin Onan
Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Yalınız sana ibadet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.
İbni Kesir
Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esma ül Hüsna anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You alone we worship; You alone we ask for help.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
You alone we serve, and You alone we seek for help.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
You alone we serve; you alone we ask for help.
# Kelime Anlam Kök
1 iyyake: ancak sana
2 na'budu: kulluk ederiz عبد
3 ve iyyake: ancak senden
4 nesteiynu: yardım isteriz عون