Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
İyyake na'budu ve iyyake nestain.
#kelimeanlamkök
1iyyakeancak sana
2na'budukulluk ederizعبد
3ve iyyakeancak senden
4nesteiynuyardım isterizعون

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Rabbimiz)! Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ancak sana hizmet eder, ancak senden yardım dileriz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
(Allahım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Yalnızca Sana hizmet ederiz ve yalnızca Senden yardım dileriz!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

Gültekin Onan
Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yalınız sana ibadet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.

İbni Kesir
Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esma ül Hüsna anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

Rashad Khalifa The Final Testament
You alone we worship; You alone we ask for help.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
You alone we serve, and You alone we seek for help.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
You alone we serve; you alone we ask for help.

2022 © Açık Kuran