/ 7
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bizi, doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet;

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
İhdinas sıratel mustakim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bizi doğru yola,yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet;
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bizi doğru yola ilet.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bize doğru yolu göster;
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bizi doğru yoluna kabul et;
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Dosdoğru yola eriştir bizi!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bizi yönelt Dosdoğru Yol'a;
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Dosdoğru giden yola ilet bizi...
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bizi doğru yola ilet;
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hidayet eyle bizi doğru yola!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bizi dosdoğru yola ilet,
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hidayet eyle bizi doğru yola
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bizi doğru yola ilet!
Gültekin Onan
(6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
İbni Kesir
Bizi dosdoğru yola ilet.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidayet et.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Guide us in the right path:
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Guide us to the straight path.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Guide us to the straight way;
# Kelime Anlam Kök
1 ihdina: bizi ilet هدي
2 s-sirata: yola صرط
3 l-mustekime: doğru قوم