Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da sizedir. Siz benim yaptıklarımdan sorumlu değilsiniz ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim."

وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ ل۪ي عَمَل۪ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْۚ اَنْتُمْ بَر۪ٓيؤُ۫نَ مِمَّٓا اَعْمَلُ وَاَنَا۬ بَر۪ٓيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ
Ve in kezzebuke fe kul li ameli ve lekum amelukum, entum beriune mimma a'melu ve ene beriun mimma ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ve inve eğer
2kezzebukeseni yalanlarlarsaكذب
3fekulde kiقول
4libanadır
5amelibenim yaptığımعمل
6velekumve sizedir
7amelukumsizin yaptığınızعمل
8entumsiz
9beriuneuzaksınızبرا
10mimma-dan
11ea'melubenim yaptığım-عمل
12ve enave ben de
13beri'unuzağımبرا
14mimma-dan
15tea'melunesizin yaptıklarınız-عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar seni yalanlarsa, de ki: "Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar seni yalanlamaya devam ederlerse, de ki: "Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir.* Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yaptığınızdan uzağım."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız ise size! Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da sizedir. Siz benim yaptıklarımdan sorumlu değilsiniz ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Seni yalancı sayarlarsa de ki "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Benim yaptığımla sizin bir ilginiz yok, sizin yaptığınızla da benim bir ilgim yoktur."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Seni yalanlarlarsa, şunu söyle: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size; benim yaptığımdan siz sorumlu değilsiniz, sizin yaptığınızdan da ben sorumlu değilim!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu durumda eğer seni yalanlamaya kalkarlarsa, hemen (onlara) de ki: "Benim yaptıklarım(ın sorumluluğu) bana, sizin yaptıklarınız(ın sorumluluğu) da size aittir; siz benim yaptıklarımdan sorumlu tutulmazsınız, ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu tutulacak değilim."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Seni yalanladılarsa şöyle söyle: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer seni yalanlarlarsa, onlara de ki: "Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer sen yalan söylüyorsun diye ısrar ederlerse de ki: "Benim işlediğim bana, sizin işlediğiniz de size! Siz benim işlediğimden uzaksınız; ben de sizin işlediğinizden uzağım!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun içindir ki, (ey Peygamber) seni yalanlamaya kalkışırlarsa o zaman (onlara) de ki: "Benim yapıp ettiklerim bana (yazılacak), sizin yapıp ettikleriniz de size: ne siz benim yaptıklarımdan sorumlusunuz, ne de ben sizin yaptıklarınızdan sorumluyum".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: "Benim işim bana aittir; sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim)."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer seni tekzibde ısrar ederlerse de ki bana amelim, size de ameliniz, siz benim yapacağımdan berisiniz, ben de sizin yapacağınızdan beriyim

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer onlar seni yalanladılarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım!"

 • Gültekin Onan

  Eğer seni yalanlarlarsa onlara de ki: "Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer onlar seni yalana çıkarırlar, (ilzam-ı huccetden sonra da tekzibde ısraar ederler) se de ki: "Benim işim bana, sizin işiniz,size aiddir. Benim yapdığımdan siz uzaksınız, sizin yapmakda olduğunuzdan da ben uzağım".

 • İbni Kesir

  Şayet seni yalanlarlarsa; benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım, de.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Seni yalanlarlarsa 'Benim yaptığım banadır. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim.' de!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse de ki:"Benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size! Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Seni yalanlamakta ısrarlı olurlarsa de ki: "Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız size aittir! Siz benim yaptığımdan uzaksınız ben de sizin yaptığınızdan beriyim!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni yalanlarlarsa de ki: 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız ise size! Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da sizedir. Siz benim yaptıklarımdan sorumlu değilsiniz ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim."

 • Progressive Muslims

  And if they deny you, then Say: "I have my deeds, and you have your deeds. You are innocent from what I do, and I am innocent from what you do."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if they deny thee, then say thou: “To me be my work, and to you be your work; you are quit of what I do, and I am quit of what you do.”

 • Aisha Bewley

  If they deny you, say, ‘I have my actions and you have your actions. You are not responsible for what I do and I am not responsible for what you do.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If they reject you, then say, "I have my works, and you have your works. You are innocent of anything I do, and I am innocent of anything you do."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they deny you, then say: "I have my deeds, and you have your deeds. You are innocent from what I do, and I am innocent from what you do."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they deny you, then say, "My works are for me, and your works are for you. You are innocent from what I do, and I am innocent from what you do."