Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan seni dinleyenler de var. Ancak sağırlara duyurabilir misin? Üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa!

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَۜ اَفَاَنْتَ تُسْمِـعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ
Ve minhum men yestemiune ileyk, e fe ente tusmius summe ve lev kanu la ya'kilun.
#kelimeanlamkök
1ve minhumiçlerinde vardır
2menkimseler
3yestemiunedinleyenlerسمع
4ileykeseni
5efeentesen
6tusmiuduyurabilecek misin?سمع
7s-summesağırlaraصمم
8velevüstelik
9kanuكون
10la
11yea'kiluneakıl etmiyorlarsaعقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçlerinde seni dinleyenler de vardır. Peki,hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa, sağırlarsa sen mi işittireceksin?!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat kendileri akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın?*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan seni dinleyenler de var; akıllarını kullanmayan sağırlara sen mi işittireceksin?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan seni dinleyenler de var. Ancak sağırlara duyurabilir misin? Üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçlerinden seni dinleyenler vardır. Ama sen sağırlara söz işittirebilir misin? Hele bir de akıllarını kullanmazlarsa?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların arasında, sana kulak verenler de vardır. Öyleyse aklını kullanmayan sağırlara, sen mi duyuracaksın?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de, onlar arasında sana kulak verip işitirmiş gibi yapanlar var; iyi ama, eğer akıllarını kullanmıyorlarsa sen sağırlara duyurabilir misin?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçlerinde sana kulak verenler de vardır. Peki, sağırlara sen mi işittireceksin? Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan -sağırlara -üstelik hiç akılları ermiyorsasen mi duyuracaksın?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var; ama akılları da yokken sağırlara sen mi duyuracaksın?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve, onların aralarında sana kulak verir gibi yapanlar var; ama, eğer akıllarını kullanmıyorlarsa, sen sesini hiç sağırlara işittirebilir misin?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden seni dinlemiye gelenler de var, fakat akılları da yokken sağırlara sen mi işittireceksin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden sana kulak verip dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara sen mi duyuracaksın? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa!

 • Gültekin Onan

  Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayana, sağırlara -üstelik hiç akletmiyorsa- sen mi duyuracaksın?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlardan sana kulak verenler vardır. Fakat sağırlara sen mi duyuracaksın? Hele akılları da olmazsa!

 • İbni Kesir

  İçlerinde sana kulak verenler vardır. Fakat sen sağırlara işittirebilir misin? Üstelik akılları da hiç ermiyorsa.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan seni dinleyenler vardır. Şayet akletmez olduysalar sağırlara sen mi işittireceksin?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan, dinliyormuşçasına sana kulak verenler var.. . Sağırlara (algılayamayanlara) duyurtabilir misin? Hele bir de akıllarını kullanamıyorlarsa!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan seni dinleyenler de var; akıllarını kullanmayan sağırlara sen mi işittireceksin?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan seni dinleyenler de var. Ancak sağırlara duyurabilir misin? Üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa!

 • Progressive Muslims

  And there are some of them who listen to you; but can you make the deaf hear, if they do not comprehend

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among them are some who listen to thee — canst thou make the deaf to hear, though they do not reason?

 • Aisha Bewley

  Among them there are some who listen to you. But can you make the deaf hear even though they cannot understand?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some of them listen to you, but can you make the deaf hear, even though they cannot understand?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And there are some of them who listen to you; but can you make the deaf hear, if they do not comprehend?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among them are some who listen to you; but can you make the deaf hear, if they do not reason?