Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onların sözleri seni üzmesin. İzzet bütünüyle Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْۢ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَم۪يعاًۜ هُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ
Ve la yahzunke kavluhum, innel izzete lillahi cemia, huves semiul alim.
#kelimeanlamkök
1ve la
2yehzunkeseni üzmesinحزن
3kavluhumonların sözleriقول
4inneşüphesiz
5l-izzeteyücelikعزز
6lillahiAllah'ındır
7cemiantamamenجمع
8huveO
9s-semiuduyandırسمع
10l-alimubilendirعلم
  • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

    Onların sözleri seni üzmesin; şeref bütünüyle Allah'a aittir. Allah işitendir; bilendir.

  • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

    Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin!* Şüphesiz ki itibar bütünüyle Allah'a aittir.* O, duyandır, bilendir.

  • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

    Sözleri seni üzmesin. Üstünlük tümüyle ALLAH'a aittir. O İşitendir, Bilendir.

  • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

    Onların sözleri seni üzmesin. İzzet* bütünüyle Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

  • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

    Onların sözleri seni üzmesin; Allah her şeyin üstesinden gelir. O dinler ve bilir.

  • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

    Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz, onur, Allah'a özgüdür. O, Duyandır; Bilendir.

  • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

    Şu halde onların lafları seni üzmesin, çünkü şeref ve itibarın kaynağı bütünüyle Allah'a aittir: O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

  • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

    Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

  • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

    Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Allah'ındır. O, işitendir, bilendir.

  • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

    Ötekilerin lafları seni üzmesin! Çünkü güç ve kuvvet Allah'ındır. O, hepsini işitiyor, hepsini biliyor!

  • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

    Bu itibarla, (hakkı inkar edenlerin) sözleri sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük bütünüyle Allah'a özgüdür: her şeyi işiten O'dur, her şeyi özüyle bilen O.

  • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

    Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

    Ötekilerin lafları seni mahzun etmesin, çünkü ızzet, hep Allahındır, o hepsini işitiyor, hepsini biliyor

  • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

    Onların sözü seni üzmesin, üstünlük tamamen Allah'ındır. İşiten ve bilen O'dur.

  • Gültekin Onan

    Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Tanrı'nındır. O, işitendir, bilendir.

  • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

    (Habibim) onların (müşriklerin) lakırdıları seni tasaya düşürmesin. Çünkü bütün izzet ve galebe Allahındır. O, (hepsini) hakkıyle işidici, kemaliyle bilicidir.

  • İbni Kesir

    Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki izzet, bütünüyle Allah'ındır. O, Semi'dir, Alim'dir.

  • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

    İnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün güç Allah'ındır. O, işiten ve bilendir.

  • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

    O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

  • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

    Onların sözü seni mahzun etmesin.. . Muhakkak ki izzet tümüyle Allah'ındır. . . O Semi'dir, Aliym'dir.

  • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

    Sözleri seni üzmesin. Üstünlük tümüyle ALLAH'a aittir. O İşitendir, Bilendir.

  • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

    Onların sözleri seni üzmesin. İzzet* bütünüyle Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

  • Progressive Muslims

    And do not be saddened by their speech, for all glory is to God. He is the Hearer, the Knowledgeable.

  • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

    And let not their speech grieve thee; power and glory belong to God altogether; He is the Hearing, the Knowing.

  • Aisha Bewley

    Do not be grieved by what they say. All might belongs to Allah. He is the All-Hearing, the All-Knowing.

  • Rashad Khalifa The Final Testament

    Do not be saddened by their utterances. All power belongs to GOD. He is the Hearer, the Omniscient.

  • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

    And do not be saddened by their speech, for all glory is to God. He is the Hearer, the Knowledgeable.

  • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

    Do not be saddened by their statements, for all glory is to God. He is the Hearer, the Knowledgeable.