Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa Allah'ındır. Oysaki Allah'ın yanı sıra başkasına tabi olanlar neye tabi oluyorlar? Onlar, ancak zanna tabi olmuş oluyorlar. Ve onlar ancak saçmalıyorlar.

اَلَٓا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِۜ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَٓاءَۜ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ
E la inne lillahi men fis semavati ve men fil ard, ve ma yettebiullezine yed'une min dunillahi şureka, in yettebiune illez zanne ve in hum illa yahrusun.
#kelimeanlamkök
1elaiyi bilin ki
2inneşüphesiz
3lillahiAllah'ındır
4menkim varsa
5fi
6s-semavatigöklerdeسمو
7ve menve kim varsa
8fi
9l-erdiyerdeارض
10ve mave
11yettebiuuymuyorlarتبع
12ellezinekimseler
13yed'unetapınan(lar)دعو
14min
15dunibaşkalarınaدون
16llahiAllah'tan
17şuraka'eortak koştuklarınaشرك
18inancak
19yettebiuneonlar uyuyorlarتبع
20illasadece
21z-zennezannaظنن
22ve inve
23humonlar
24illasadece
25yehrusunesaçmalıyorlarخرص
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biliniz ki, göklerde ve yerde kim varsa onların hepsi yalnız Allah'ındır. O halde Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dikkat edin! Göklerde ve yerde kim varsa (hepsi) yalnızca Allah'a aittir.* Allah'ın peşi sıra ortaklara yalvaranlar neyin peşine düşüyorlar! Onlar, zandan başka bir şeye uymuyorlar ve onlar yalandan başka bir şey de söylemiyorlar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH'tan başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortakları izlememektedirler. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İyi bilin ki göklerde ve yerde kim* varsa Allah'ındır. Oysaki Allah'ın yanı sıra başkasına tabi olanlar neye tabi oluyorlar? Onlar, ancak zanna tabi olmuş oluyorlar. Ve onlar ancak saçmalıyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına yalvaranların kendilerini kaptırdıkları, ortaklar değillerdir. Onlar sadece kuruntularına (zanna) kapılmışlardır. Onlar sadece atarlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İyi bilin ki, göklerde kim varsa ve yeryüzünde kim varsa, Allah'ın malıdır. Allah'tan başka bir de ayrıca, ortaklar koştuklarına yakarışlarda bulunanlar, neyin ardından gidiyorlar? Yalnızca yakıştırıyorlar ve yalnızca yalan söylüyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Unutmayın ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'a aittir. Dahası Allah'tan başkasına ilahi nitelik yakıştırarak yalvarıp yakaran kimseler gerçekte ona uymuş olmuyorlar, sadece kendi zanlarının peşinden gidiyor ve yalnızca sürü güdüsüyle hareket ediyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gözünüzü açın! Göklerde kim var yerde kim varsa Allah'ındır! Allah'ın yanında başka şeylere yalvaranlar, ortak koştuklarına uymuyorlar/Allah'ın yanında ortaklara yalvaranlar neyin ardı sıra gidiyorlar? Onlar sadece sanıya uyuyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile, şirk koştukları varlıklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.'

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Uyan! Göklerde kim var ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır! Allah'tan başkasına tapanlar dahi, ortakların tebeası olmazlar; ancak zanna uyar ve sadece kendi mızraklarıyla ölçer yalan uydurup söylerler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Unutmayın ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez Allah'a aittir; hal böyleyken, peki, Allah dışında tanrısal nitelikler yakıştırılan varlıklara yalvarıp yakaran kimseler (böyle yapmakla) neye uyuyorlar? Sadece zanna uyuyorlar; yalnızca tahmine dayanıyorlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa, hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar (gerçekte) Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Uyan: Göklerde kim var, Yerde kim varsa hep Allahındır, Allahdan başkasına tapanlar dahi, şeriklerin tebaası olmazlar, ancak zanne teba'ıyyet ederler ve ancak kendi mızraklarıyle ölçer yalan söylerler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyi bilki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına yalvaranlar (gerçekte koştukları) ortaklara uymuyorlar, onlar sadece zanna uyuyorlar, (hayallerine kapılıyorlar) ve onlar sadece saçmalıyorlar.

 • Gültekin Onan

  Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Tanrı'nındır. Tanrı'dan başkasına tapanlar bile, şirk koştukları varlıklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.'

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Haberiniz olsun ki göklerde kim var, yerde kim varsa (hepsi) şübhesiz Allahındır. Allahdan başkasına tapanlar dahi (hakıykatde) Allaha katdıkları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar (kuru) zandan başkasına uymuyorlar ve onlar ancak yalandan başkasını söylemiyorlar.

 • İbni Kesir

  Dikkat edin; göklerde kim varsa ve yerde kim varsa, hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar, gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar, onlar bir takım zannlara uyuyor ve ancak yalan söylüyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarına dua edenler yalnızca zanna uyanlardır. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İyi bilesiniz ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ın kuludur,O'nun hükmü altındadır. Allah'tan başka birtakım şeriklere ibadet edenler de gerçekte o putlarına tabi olmazlar. Onlar sadece birtakım zanlara uymakta ve sırf kafadan atmaktadırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kesinlikle bilin! Semalarda ve arzda ne varsa muhakkak ki Allah içindir (Allah'ın, El Esma ül Hüsna'sının işaret ettiği özelliklerini ilminde seyretmesi içindir; bunun için de her şeyi Esma'sından Esma özellikleriyle yaratmıştır).. . (O halde) Allah dununda ortak koştuklarına dua edenler (bu gerçek dolayısıyladır ki) onlara tabi olamazlar. . . (Onlar) ancak (vehmederek) varsaydıklarına tabi oluyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH'tan başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortakları izlememektedirler. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa Allah'ındır. Oysaki Allah'ı bırakıp koştukları ortaklar, hiç bir şeye sahip değiller. Onlar, ancak zanna tabi olmuş oluyorlar. Ve onlar ancak saçmalıyorlar.

 • Progressive Muslims

  Certainly, to God belongs all who are in the heavens and those who are on Earth. As for those who call on partners besides God, they only follow conjecture, and they only guess.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  In truth, to God belongs whoso is in the heavens and whoso is in the earth; and they follow — those who call to partners other than God — they follow only assumption; and they are only guessing.

 • Aisha Bewley

  Yes, indeed! Everyone in the heavens and everyone on the earth belongs to Allah. Those who call on something other than Allah are not really following their partner-gods. They are only following conjecture. They are only guessing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Absolutely, to GOD belongs everyone in the heavens and everyone on earth. Those who set up idols beside GOD are really following nothing. They only think that they are following something. They only guess.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Certainly, to God belong all who are in the heavens and those who are on the earth. As for those who call on partners besides God, they only follow conjecture, and they only guess.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Certainly, to God belongs all who are in the heavens and those who are on earth. As for those who call on partners besides God, they only follow conjecture, and they only guess.