Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın emri geldi. Artık onda acele etmeyin. O, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir ve yücedir.

أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
Eta emrullahi fe la testa'ciluh, subhanehu ve teala amma yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1etageldiاتي
2emruemriامر
3llahiAllah'ın
4felaartık
5testea'ciluhuonu acele istemeyinعجل
6subhanehu(Allah) uzaktırسبح
7ve teaalave yücedirعلو
8amma-ndan
9yuşrikuneortak koştukları-شرك

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyiniz! Allah, onların koştukları ortaklardan uzaktır, yücedir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'ın emri gelmiştir. Onu istemekte acele etmeyin! (Allah) onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın emri gelmiş bulunuyor, öyleyse acele etme. Onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'ın emri geldi. Artık onda acele etmeyin. O, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir
*
ve yücedir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'ın emri gelecektir; acele etmeyin. Allah, onların ortak saydıkları şeylerden uzak ve yücedir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'ın buyruğu gerçekleşecektir. Artık, onu, ivedi olarak istemeyin. O, onların ortaklar koştuklarından ayrıktır ve Yüceler Yücesidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah'ın emri geldi (bilin); onun çabuk gelmesini istemenize gerek yok ki! Yüceler yücesi olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın ve eşsizdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın emri geldi. Onunla yüzyüze gelmekte acele etmeyin. Tüm varlığın tespih ettiğidir o Allah. Arınmıştır onların şirk koştuklarından.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah'ın emri geldi, artık onda acele etmeyin. O (Allah), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın emri geldi, sakın onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. O, kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh, yüksek, çok yüksektir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah'ın buyruğu (mutlaka) yerine gelecektir: öyleyse artık onun tez gelmesini istemeyin! O, sınırsız kudret ve kemaliyle, insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyden, herkesten üstündür, yücedir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahın emri geldi, sakın onu isti'cal etmeyin, o sübhan onların şirklerinden münezzeh, yüksek çok yüksek

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

Gültekin Onan
Tanrı'nın buyruğu geldi, artık onda acele etmeyin. O (Tanrı), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahın emri geldi. Artık onu vakfından evvel istemeyin. O, onların (müşriklerin) eş tutmakda oldukları şeylerden münezzehdir, yücedir.

İbni Kesir
Allah'ın emri geldi. Artık onu acele istemeyin. O; ortak koşmakta oldukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın emri geldi. Onu acele istemeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve çok yücedir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'ın emri ha geldi ha gelecek! Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah hükmü gelmiştir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan'dır, Ali'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın emri gelmiş bulunuyor, öyleyse acele etme. Onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah'ın emri geldi. Artık onda acele etmeyin. O, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir ve yücedir.

Rashad Khalifa The Final Testament
GOD's command has already been issued (and everything has already been written), so do not rush it. Be He glorified; the Most High, far above any idols they set up.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The command of God will come, so do not hasten it. Be He glorified and exalted above the partners they set up.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
God's command has come; so do not hasten it. Glorified is He and High above the partners they have set up.