Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana karşı takva sahibi olun uyarısında bulunmaları için kullarından dilediğine emrinden ruh ile melekleri indirir.

يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ
Yunezzilul melaikete bir ruhi min emrihi ala men yeşau min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun.
#kelimeanlamkök
1yunezziluindirirنزل
2l-melaiketeMelekleriملك
3bir-ruhiruh ileروح
4min-nden (olan)
5emrihiemri-امر
6alaüzerine
7menkimseler
8yeşa'udilediğiشيا
9min-ndan
10ibadihikulları-عبد
11endiye
12enziruuyarsınنذر
13ennehumuhakkak
14layoktur
15ilahetanrıاله
16illabaşka
17enabenden
18fettekunibenden korkunوقي

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah kendi emri ile melekleri, vahiy ile dilediği kuluna indirir. Şu temel ilkeyi onlara gönderir:"Benden başka tanrı olmadığına dair uyarıda bulunun ve benden sakınınız!".

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Allah) kendi emri gereği "Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve bana karşı muttakî (duyarlı) olun!" diye melekleri kullarından dilediği (layık olan) kimseye rûh (vahiy) ile gönderir.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: "İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana karşı takva
*
sahibi olun uyarısında bulunmaları için kullarından dilediğine
*
emrinden ruh
*
ile melekleri
*
indirir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah, kendi emri olan o ruhu
*
, meleklerle, kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki "İnsanları uyarın; Benden başka ilah yoktur; hepiniz Benden çekinerek kendinizi koruyun."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Uyarmaları için, dilediği kuluna, buyruğundan Ruh ile melekleri indirir: "Benden başka Tanrı yoktur. Artık, Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın!"
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O, kullarından dilediğine "(İnsanları) uyarın! Şunu iyi bilin ki Benden başka ilah yok! O halde (başkalarına ilahlık yakıştırmaktan artık sakının!" buyruğunu iletmeleri için, melekleri (ölü canlara) hayat veren vahiyle indirir."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kullarından dilediğine melekleri, emrinden olan ruh ile şöyle diyerek indirir: "Gerçek şu: Benden başka ilah yok, o halde benden sakının!"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile indirir: Benden başka ilah yoktur, şu halde benden korkup sakının, diye uyarın."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kullarından dilediğine, kendi emrini vahyile melekleri indiriyor ve: "Şu gerçeği bildirin ki, Benden başka ilah yoktur, o halde Benden korkun!" buyuruyor.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
O (ki,) kullarından dilediğine: "(bütün insanları) uyarın ki, Benden başka tanrı yok, öyleyse Bana karşı kendinizi uyanık bir bilinç ve duyarlık içinde tutun!" buyruğunu ulaştırmaları için melekleri vahiyle indirir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, "Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının" diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kullarından dilediğine emrinden ruh ile Melaike indiriyor da buyuruyor ki: şu hakikati bildirin: benden başka ilah yok, hemen bana korunun

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden olan ruh (vahy) ile indirir: "(İnsanları) Benden başka tanrı yoktur, benden korkun! diye uyarın!" (der).

Gültekin Onan
Kullarından dilediğine buyruğundan bir ruh ile melekleri indirir: "Benden başka tanrı yoktur, şu halde benden korkup sakının" diye uyarın.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, kendi emriyle kullarından kimi dilerse ona (peygamberlerine) vahy ile melekleri (Cebraili) indirir. "Benden başka hiçbir Tanrı olmadığı hakikatiyle (onları) inzar edin, benden korkun diye (bildirin)".

İbni Kesir
O, kullarından dilediğine kendi emrinden melekleri ruh ile indirir ki; Ben'den başka tanrı yoktur, Ben'den sakının, diye uyarsınlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Melekleri, vahiyle birlikte emri gereği kullarından dilediğine indirir. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden sakının diye uyarmak üzere...

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere, "Ben'den başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının!" diye uyarmak üzere gönderir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
O, şe'ninden olan hakikat ilmini, kuvveleriyle kullarından dilediğine inzal ederek (buyurur ki): "Şu gerçekle uyarın: Tanrı yok; sadece Ben! O halde benden çekinin!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: 'İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Benden başka ilah yoktur, öyleyse Bana karşı takva
*
sahibi olun." uyarısında bulunmaları için melekleri, kullarından dilediğine
*
kendi emrinden ruh
*
ile indirir.

Rashad Khalifa The Final Testament
He sends down the angels with the revelations, carrying His commands, to whomever He chooses from among His servants: "You shall preach that there is no other god beside Me; You shall reverence Me."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He sends down the angels with the Spirit by His command upon whom He wishes of His servants: "That you shall warn that there is no god except I, so be aware of Me."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He sends down the controllers with the Spirit by His command upon whom He wishes of His servants: "That you shall warn that there is no god but I, so be aware of Me."