Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gökten su indiren O'dur. İçme sularınız O'ndandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de O'ndandır.

هُوَ الَّـذ۪ٓي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ف۪يهِ تُس۪يمُونَ
Huvellezi enzele mines semai maen lekum minhu şarabun ve minhu şecerun fihi tusimun.
#kelimeanlamkök
1huveO'dur
2llezi
3enzeleindirenنزل
4mine-ten
5s-semaigök-سمو
6maenbir suموه
7lekumsizin için
8minhuondandır
9şerabuniçeceğ(iniz)شرب
10ve minhuve ondandır
11şecerun(bitkiler)شجر
12fihionda
13tusimunehayvanları otlattığınızسوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gökten size su indiren O'dur. İçeceğiniz ondandır, hayvanları otlattığınız bitkiler de onunla biter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gökten sizin için suyu indiren O'dur. Ondan hem (size) içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine beslendiğiniz bitkiler ve ağaçları onunla sularsınız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gökten su indiren O'dur. İçme sularınız O'ndandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de O'ndandır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecekler ve içinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler o sudan olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, sizin için gökten su indirmiştir; ondan içersiniz. Yeşilliklerle de hayvanlarınızı otlatırsınız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O'dur gökten suyu indiren; ondan hem siz içersiniz, hem de hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O sizin için gökten bir su indirdi; ondan bir içecek var. Kendisinden hayvanlarınıza yedirdiğiniz ağaç da ondan oluşmaktadır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O'dur ki, gökten bir su indirdi, içeceğiniz ondan sağlanır, kendisinde hayvan yaydığınız ağaç ve bitkiler ondan yetişir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O'dur gökten suyu indiren; öyle ki, hem siz içersiniz o sudan, hem de, hayvanlarınızı otlattığınız çayır çimen;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O odur ki Semadan bir su indirdi. size ondan bir içecek var, yine ondan bir ağaç ki hayvan yayarsınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçeceğ(iniz) ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaç(lar, bitkiler) ondan(sulanıp filizlenmekte)dir.

 • Gültekin Onan

  Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınizı onda otlatmaktasınız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, sizin için gökden (bulutdan) su (yağmur) indirendir. İçilecek (ler) bundan, içinde (hayvanlarınızı) yaymakda olduğunuz ot (lar) da bundandır.

 • İbni Kesir

  O'dur size semadan su indiren, ondan içersiniz. Ve hayvanları otlattığınız bitki de onunla biter.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gökten size su indiren O'dur. O sudan içersiniz ve bitkileri de o su ile yetiştirirsiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'dur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU"; ki sizin için semadan bir su indirdi.. . İçilen de ondandır, (hayvanları) otlatmakta olduğunuz bitkiler de ondandır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine yararlandığınız ağaçları onunla sularsınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gökten su indiren O'dur. İçme sularınız O'ndandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de O'ndandır.

 • Progressive Muslims

  He is the One who sent down water from the sky for you, from it you drink, and from it emerge the trees that you wander around in.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He it is that sends down from the sky water for you; from it is drink; and from it are plants in which you put out to pasture;

 • Aisha Bewley

  It is He who sends down water from the sky. From it you drink and from it come the shrubs among which you graze your herds.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He sends down from the sky water for your drink, and to grow trees for your benefit.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is the One who has sent down water from the sky for you, from it you drink, and from it are woods in which you pasture.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who sent down water from the sky for you, from it you drink, and from it emerge the trees that you wander around in.