Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun nedeni, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah, Kafir halkı doğru yola iletmez.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
Zalike bi ennehumustehebbul hayated dunya alel ahıreti ve ennallahe la yehdil kavmel kafirin.
#kelimeanlamkök
1zalikebu böyledir
2biennehumuşüphesiz onların
3stehabbutercih etmelerindendirحبب
4l-hayatehayatınıحيي
5d-dunyadünyaدنو
6ala
7l-ahiratiahireteاخر
8ve enneve şüphesiz
9llaheAllah'ın
10la
11yehdidoğru yola iletmeyeceğindendirهدي
12l-kavmekavmiقوم
13l-kafirineinkar edenكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bu, onların ahirete karşı dünya hayatını tercih etmelerinden ve Allah'ın da inkar eden toplumu doğru yola getirmemesinden ötürüdür.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Bu (azap), onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri
*
ve Allah'ın, kâfirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaması nedeniyledir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bunun nedeni, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah, Kafir halkı doğru yola iletmez.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kafirler
*
topluluğunu yola getirmez.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Bu böyledir. Çünkü dünya yaşamını, sonsuz yaşama yeğlediler. Kuşkusuz, Allah, nankörlük eden bir toplumu doğru yola eriştirmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte bu, hem onların dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmelerinin, hem de Allah'ın inkarcı kimseleri doğru yola yöneltmemesinin neticesidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bu böyledir, çünkü, onlar şu iğreti hayatı ahirete tercih etmişlerdir. Ve Allah, küfre sapanlar topluluğunu doğruya kılavuzlamaz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah'ın da inkar eden bir topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bunun sebebi, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmiş olmalarıdır; Allah da kafirler güruhunu doğru yola çıkarmaz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
bütün bunlar, onların dünya hayatını ahirete yeğlemelerinden ve Allah'ın da hakkı inkar eden kimseleri doğru yola yöneltmemesinden ötürüdür.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunun sebebi: çünkü onlar Dünya hayatı sevmiş ahırete tercih etmişlerdir, Allah da kafirler güruhunu doğru yola çıkarmaz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın, inkar eden kavmi doğru yola iletmeyeceğinden ötürü böyledir.

Gültekin Onan
Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Tanrı'nın da kafir bir kavmi hidayete erdirmemesi nedeniyledir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar dünya hayatını ahiretden daha üstün sevmişlerdir ve çünkü Allah kafirler güruhuna hidayet etmez.

İbni Kesir
Bu, dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın da kafirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinden ötürü, böyledir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bu, dünya hayatını ahirete üstün tutmaları ve Allah'ın kafir toplumu doğru yola iletmemesinden dolayıdır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir ve çünkü onlar inkarı tercih ettikleri müddetçe Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bunun sebebi, onların (sınırlı - sefil) dünya hayatını sonsuz geleceğe tercih etmeleri; Allah'ın hakikat bilgisini inkar edenler topluluğunu hakikate erdirmemesidir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bunun nedeni, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah, nankörlük yapanlara hidayet etmez.

Rashad Khalifa The Final Testament
This is because they have given priority to this life over the Hereafter, and GOD does not guide such disbelieving people.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
That is because they have preferred the worldly life over the Hereafter, and God does not guide the rejecting people.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
That is because they preferred the worldly life over the Hereafter, and God does not guide the rejecting people.