Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte onlar, Allah'ın kalplerini , kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar, gafil olanların ta kendileridir.

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
Ulaikellezine tabeallahu ala kulubihim ve sem'ihim ve ebsarihim, ve ulaike humul gafilun.
#kelimeanlamkök
1ulaikeonlar
2ellezinekimselerdir
3tabeamühürlediğiطبع
4llahuAllah'ın
5alaüzerini
6kulubihimkalbleriقلب
7ve sem'ihimve kulaklarınıسمع
8ve ebsarihimve gözleriniبصر
9ve ulaikeve işte
10humuonlardır
11l-gafilunegafillerغفل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İşte, Allah'ın, gönüllerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler bunlardır. Onlar gafillerin ta kendileridir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İşte onlar kalplerini, işitme (duyu)sunu ve gözlerini Allah'ın mühürlediği kişilerdir.
*
Onlar habersizmiş gibi davrananların ta kendileridir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İşte onlar, ALLAH'ın kalplerini, işitme ve görüşlerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İşte onlar, Allah'ın kalplerini
*
, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar, gafil olanların ta kendileridir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah'ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne yaptıklarının farkında değillerdir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İşte onlar, yüreklerine, kulaklarına ve gözlerine, Allah'ın damga vurduğu kimselerdir. Ve aymazlık içinde olanlar, işte onlardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte onlar Allah'ın kalplerinin (akletme), işitme ve görme yetilerini mühürlediği kimselerdir. Artık onlar (bundan) dahi habersizdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bunlar, Allah'ın; kalpleri, kulakları ve gözleri üstüne mühür bastığı insanlardır. Gaflete saplananlar da bunların ta kendileridir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar, Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar öyle kimselerdir ki, Allah kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir ve işte onlar, gafillerin ta kendileridir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İşte, Allah'ın kalplerini, işitme ve görme duyularını mühürlediği kimseler bunlardır; işte, umursamazlık içinde dalıp giden kimseler bunlardır!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte onlar, Allah'ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar öyle kimselerdirler ki Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemişdir ve işte onlardır ki hep gafillerdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar, Allah'ın kalblerini kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte gafiller onlardır.

Gültekin Onan
Onlar, Tanrı'nın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar öyle kimselerdir ki Allah, kalblerinin, kulaklarının ve gözlerinin üstüne mühür basmışdır. İşte gaafil olanlar da onların ta kendileridir.

İbni Kesir
Onlar; Allah'ın kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve gafiller de işte bunlardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar gafil olanların ta kendileridir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İşte bunlar, Allah'ın, kalplerini, işitme (algılama) kuvvelerini, basiretlerini (değerlendirme kuvvelerini) kilitlediği kimselerdir! Onlar kozalarında yaşayanların ta kendileridir!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İşte onlar, ALLAH'ın kalplerini, işitme ve görüşlerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İşte onlar, Allah'ın, kalplerini
*
, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar, gafil olanların ta kendileridir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Those are the ones whom GOD has sealed their hearts, and their hearing, and their eyesight. Consequently, they remain unaware.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those are the ones whom God has stamped on their hearts, and their hearing, and their sight, and these are the unaware ones.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those are the ones whom God has stamped on their hearts, their hearing, and their sight; such are the heedless.