Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sen, onların, doğru yola ermelerini ne kadar çok istersen iste; sapkınlıkta kararlı olanları Allah doğru yola iletmez. Onlar için bir yardımcı da bulunmaz.

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰيهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ
İn tahris ala hudahum fe innallahe la yehdi men yudıllu ve ma lehum min nasırin.
#kelimeanlamkök
1inşayet
2tehrisne kadar istesen deحرص
3ala
4hudahumonların yola gelmeleriniهدي
5feinnekuşkusuz
6llaheAllah
7la
8yehdiyola getirmezهدي
9menkimseyi
10yudilluşaşırttığıضلل
11ve mave olmaz
12lehumonların
13minhiçbir
14nasirineyardımcılarıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rasulüm, sen onların hidayete ermesine çok düşkünlük göstersen de, bil ki Allah'ın saptırdığı kimseyi kimse hidayete erdiremez. Onların yardımcıları da yoktur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen onların doğru yola ulaşmalarına çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah saptırdığı (sapkınlığını onayladığı) kimseyi (kişi dilemediği sürece) doğru yola ulaştırmaz.* Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğruyu bulmaları için ne kadar uğraşsan da, ALLAH saptırdığını doğruya ulaştırmaz. Onların bir yardımcısı da olmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sen, onların, doğru yola ermelerini ne kadar çok istersen iste; sapkınlıkta kararlı olanları Allah doğru yola iletmez. Onlar için bir yardımcı da bulunmaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yola gelmeleri için ne kadar çırpınırsan çırpın, Allah, sapık saydığı kişiyi* yola getirmez. Bu gibilerin yardımcıları da olmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların doğru yola erişmelerini tutkuyla istesen de Allah, saptırdığı kimseyi, artık doğru yola eriştirmez. Onların yardımcıları da yoktur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sen onların doğru yolu bulmasını ne kadar istersen iste, ama unutma ki Allah'ın sapıklığa mahkum ettiğini kimse doğru yola yöneltemez; onlara yardım eden de bulunmaz!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sen onların iyiye ve doğruya ulaşmalarını tutkuyla istesen de Allah, saptırdığına yol göstermez. Hiçbir yardımcıları da olmaz onların.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sen, onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de, Allah, şüphesiz saptırdığına hidayet vermez, onlar için yardım edecek yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sen onların doğru yolu bulmalarını aşırı derecede istesen de kesinlikle Allah, sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola eriştirmez; Onların yardımcıları da yoktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi, sen (o hakkı inkarda ısrarlı olanların) doğru yola erişmelerini tutkuyla istesen de, (bil ki,) Allah, sapıklık içinde kalmalarına hükmettiği kimseleri doğru yola eriştirmez; ve böyleleri (Kıyamet Günü'nde) kendilerine yardımcı da bulamayacaklardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen onların hidayet bulmalarına haris isen her halde Allah dalalette bırakacağı kimselere hidayet vermez, onların yardımcıları da yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ey Muhammed) Sen onların yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah şaşırttığını yola getirmez ve onların yardımcıları da olmaz!

 • Gültekin Onan

  Sen, onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de, Tanrı, şüphesiz saptırdığına hidayet vermez, onlar için yardım edecek yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) sen onların hidayet bulmalarına (ne kadar) hırs göstersen şübhe yok ki Allah dalaletde bırakacağı kimselere (bu) hidayet (i) nasıyb etmez. Onların (azablarını önleyecek) bir yardımcıları da yokdur.

 • İbni Kesir

  Onların hidayeti bulmalarına ne kadar hırs göstersen; muhakkak ki Allah dalalete sapanı hidayete erdirmez. Ve onların yardımcıları da yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sen, onların doğru yola girmelerini çok arzu etsen de Allah saptırıcılara yol göstermez. Onların hiç bir yardımcısı da yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki: Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların hakikate ermeleri için hırs yapsan da; Allah, saptırdığı kimseyi hakikate erdirmez! Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğruyu bulmaları için ne kadar uğraşsan da, ALLAH saptırdığını doğruya ulaştırmaz. Onların bir yardımcısı da olmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sen, onların, hidayete ermelerini, ne kadar çok istersen iste; sapkınlıkta kararlı olanlara*, Allah hidayet etmez. Onlar için bir yardımcı da bulunmaz.

 • Progressive Muslims

  If you are concerned for their guidance, God does not guide whom He misleads. And they will have no victors.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Though thou desire their guidance, God will not guide him whom He leaves to stray; and they have no helpers.

 • Aisha Bewley

  However eager you are for them to be guided, Allah will not guide those whom He misguides. They will have no helpers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  No matter how hard you try to guide them, GOD does not guide the ones He had committed to straying. Thus, no one can help them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If you are concerned for their guidance, God does not guide whom He misguides; and they will have no supporters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If you are concerned for their guidance, God does not guide whom He misleads. They will have no victors.