Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Allah, ölen bir kimseyi diriltmez." diye olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır! Allah'ın ölüleri diriltmesi kesin bir sözdür. Ancak insanların çoğu bu gerçeği kavramazlar.

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'asullahu men yemut, bela va'den aleyhi hakkan ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1ve eksemuve yemin ettilerقسم
2billahiAllah'a
3cehdebütün şiddetiyleجهد
4eymanihimyeminlerininيمن
5la
6yeb'asudiriltmez (diye)بعث
7llahuAllah
8menkimseyi
9yemutuölenموت
10belahayır
11vea'denverdiği sözdürوعد
12aleyhiO'nun onlara
13hakkangerçek olarakحقق
14velakinneama
15ekseraçoğuكثر
16n-nasiinsanlarınنوس
17la
18yea'lemunebilmezlerعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Ölen kimseyi Allah'ın diriltemeyeceği" üzerine bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, Allah buna gerçekten söz vermiştir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar, Allah'ın ölen kişiyi dirilt(e)meyeceğine dair güçlü bir şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Aksine bu (diriltme), O'nun bizzat kendisine ait kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"ALLAH ölmüş olanı diriltmez diye tüm güçleriyle ALLAH'a yemin ederler. Hayır, O'nun verdiği gerçek bir sözdür o. Ancak insanların çoğu bunu bilmiyor.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Allah, ölen bir kimseyi diriltmez." diye olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır! Allah'ın ölüleri diriltmesi kesin bir sözdür. Ancak insanların çoğu bu gerçeği kavramazlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez" diye bütün güçleriyle yemin ettiler. Hayır! Bu Allah'ın verdiği gerçek sözdür ama bunu insanların çoğu bilmezler.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Allah, ölüyü yeniden yaşama döndürmez!" diyerek, tüm güçleriyle, Allah'ın üzerine yemin ediyorlar. Hayır, öyle değil! O'nun üstlendiği söz gerçektir. Fakat insanların çoğu bilmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Dahası, bunlar var güçleriyle Allah adına yeminler ediyorlar: "Allah ölen kimseyi asla diriltmeyecektir!" Kesinlikle hayır, bu O'nun gerçekleştirmeyi üstlendiği bir sözdür; ve fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yeminlerinin tüm gücüyle, "Allah ölen kimseyi diriltmez" diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Öleni diriltmek O'nun üzerinde hak bir vaattır, fakat insanların çokları bilmezler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Olanca yeminleriyle: "Öleni Allah diriltmez" diye yemin ettiler. Hayır; bu, O'nun üzerinde hak olan bir vaidtir, ancak insanların çoğu bilmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar: "Allah, ölen kimseyi diriltmez." diye olanca yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, dirilecektir, bu O'nun taahüt ettiği gerçek bir va'ddir; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Üstelik, bunlar en ciddi yeminlerle, Allah'ın ismini anarak, "Allah ölüyü asla diriltmeyecektir!" diye and içiyorlar. Hayır, gerçekten bu O'nun, gerçekleşmesini kendi üzerine aldığı bir vaaddir; ne var ki, insanların çoğu bunu bilmez.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar, "Allah, ölen bir kimseyi diriltmez" diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah ölen kimseyi ba'setmez diye olanca yeminleriyle Allaha kasem de ettiler, hayır ba'sedecek bu onun taahhüd buyurduğu hak bir va'd ve lakin nasın ekserisi bilmezler.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Onlar), yeminlerinin bütün şiddetiyle: "Allah ölen kimseyi diriltmez!" diye Allah'a yemin ettiler. Hayır diriltecektir, bu, O'nun gerçek olarak verdiği sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler.

Gültekin Onan
Olanca yeminleriyle: "Öleni Tanrı diriltmez" diye yemin ettiler. Hayır; bu, O'nun üzerinde hak olan bir vaaddir, ancak insanların çoğu bilmezler.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar: "Ölecek kimseyi Allah diriltmez" diye olanca yeminleriyle Allaha andetdiler. Hayır, bu Onun üzerinde hak bir vad'dir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.

İbni Kesir
Onlar: Ölen kimseyi Allah diriltmez, diye olanca güçleriyle yemin ettiler. Hayır öyle değil. Bu, O'nun dosdoğru bir vaadidir. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın ölen bir kimseyi yeniden diriltmeyeceğine tüm güçleri ile Allah adına yemin ettiler. Hayır, verilmiş bir söz olarak o gerçektir. Fakat, insanların çoğu bilmiyor.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onlar var güçleriyle yemin ederek: "Allah, ölen kimseyi diriltmez!" dediler. Hayır, diriltecek! Bu O'nun verdiği kesin bir sözdür, fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Onlar) en ağır yeminleri ile: "Allah, ölen kimseyi ba'setmez" diye Allah adına yemin ettiler... Hayır, O'nun üzerine hak bir vaattir (ki ölen, vefatın hemen sonraki anında ba'solacaktır ölümü tatmış olarak)! Fakat insanların çoğunluğu bilmezler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'ALLAH ölmüş olanı diriltmez diye tüm güçleriyle ALLAH'a yemin ederler. Hayır, O'nun verdiği gerçek bir sözdür o. Ancak insanların çoğu bunu bilmiyor.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Allah, ölen bir kimseyi diriltmez." diye olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır! Allah'ın ölüleri diriltmesi kesin bir sözdür. Ancak insanların çoğu bu gerçeği kavramazlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
They swore solemnly by GOD: "GOD will not resurrect the dead." Absolutely, such is His inviolable promise, but most people do not know.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they swore by God, in their strongest oaths, that God will not resurrect he who dies. No, it is a promise of truth upon Him, but most of the people do not know.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They swore by God, in their strongest oaths, that God will not resurrect whoever dies. No, it is a promise of truth upon Him, but most people do not know.