Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Veya gezinip dururlarken, onları ansızın yakalamasından. Onlar, bunu engelleyemezler de.

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ
Ev ye'huzehum fi tekallubihim fe ma hum bi mu'cizin.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2ye'huzehumkendilerini yakalamayacağından?اخذ
3fi
4tekallubihimdönüp dolaşırlarkenقلب
5femadeğillerdir
6humonlar
7bimua'cizineengel olacak daعجز

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
-Tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Veya onlar dönüp dolaşırlarken (Allah'ın) kendilerini yakalamasından (güvende midirler)? Onlar (Allah'ı) asla aciz bırakıcı değillerdir.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahut dönüp dururlarken kendilerini yakalamayacağından...? Onlar kurtulamazlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Veya gezinip dururlarken, onları ansızın yakalamasından. Onlar, bunu engelleyemezler de.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yahut dönüp dolaşırken Allah'ın onları yakalamasına karşı güvenceleri mi var? Onlar, Allah'ı çaresiz bırakamazlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Veya dönüp dururlarken, onları yakalamayacağına ilişkin? Zaten güçsüz bırakamazlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Veya (gündelik telaşeyle) dolaşıp dururken, kendilerine asla savuşturamayacakları bir (belanın) yakalamayacağından?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yahut dönüp dolaşmaları sırasında kendilerini yakalamayacağından... Onlar buna engel de olamazlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ya da onlar, dönüp dolaşmaktalarken, onları yakalayıvermesinden (mi emindirler?) Ki onlar (bu konuda Allah'ı) aciz bırakacak değildirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ya da dönüp dolaşırlarken kendilerini yakalayamayacağından? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yahut dönüp dururken hiçbir şekilde engel olamayacakları (bir azapla O'nun) kendilerini (apansız) yakalamayacağına,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar, Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
veya dönüp dolaşırken kendilerini yakalayıvermesinden, ki onlar aciz bırakacak değillerdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yahut dönüp dolaşırlarken onun, kendilerini yakalamayacağından (emin midirler)? Kendileri buna engel olacak değillerdir!

Gültekin Onan
Ya da onlar, dönüp dolaşmaktalarken (tekallübihim), onları yakalayıvermesinden (mi emindirler?) Ki onlar aciz bırakacak değildirler.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yahud onlar dönüb dolaşırlarken (Allahın) kendilerini yakalayıvermesinden (bir eman mı aldılar) ki onlar (hiç bir suretle Allahı) aaciz bırakıcı değildirler.

İbni Kesir
Yahut onlar dönüp dolaşırken kendilerini yakalamasından mı? Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Veya Onlar, dolaşıp dururlarken, kaçamayacakları bir azabın kendilerine gelmesinden güvende midirler?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(45-46) Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular: Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden, yahut gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından? Çünkü onlar, kaçıp kurtulacak durumda değildirler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yahut onları dönüp dolaşırlarken aniden yakalamayacağından (emin mi oldular)? Onlar (Allah'ı) aciz bırakamazlar!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahut (yataklarında) dönüp dururlarken kendilerini yakalamayacağından..? Onlar kurtulamazlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Veya gezinip dururlarken, onları ansızın yakalamasından. Onlar, bunu engelleyemezler de.

Rashad Khalifa The Final Testament
It may strike them while they are asleep; they can never escape.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Or that He will take them in their sleep? For they cannot stop it.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Or that He will take them in their actions as they cannot escape?