Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Veya kendilerini, korku üzerinde yakalamayacağından. Buna rağmen, doğrusu Rabb'iniz, Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Ev ye'huzehum ala tehavvuf, fe inne rabbekum le raufun rahim.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2ye'huzehumkendilerini yakalamayacağından?اخذ
3alaüzerinde
4tehavvufinbir korkuخوف
5feinnedoğrusu
6rabbekumRabbinizربب
7lera'ufunçok şefkatlidirراف
8rahimunçok acıyandırرحم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yoksa Allah'ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından emin mi oldular ? Şüphesiz Rabbin affedicidir; merhamet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Veya (Allah'ın) kendilerini bir korkuyla yakalamasından (güvende midirler?) Şüphesiz ki Rabbin çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahut onları korku ve endişe içinde iken yakalamayacağından? Efendiniz elbette Şefkatlidir, Rahimdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Veya kendilerini, korku üzerinde yakalamayacağından. Buna rağmen, doğrusu Rabb'iniz, Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ya da korkudan titrerlerken onları yakalarsa ne yaparlar? Sizin Rabbiniz pek şefkatlidir ve ikramı boldur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Veya korku içindelerken, onları yakalamayacağına ilişkin? Kuşkusuz, Efendiniz, Sevecendir; Merhametlidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yahut da, bir süreç içerisinde içten içe çözülmeye mahkum edip ortadan kaldırmayacağından... Şunu da unutmayın ki Rabbiniz, elbet çok şefkatli, pek merhametlidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yoksa kendilerini korkuta korkuta, sindire sindire yakalamayacağından emin midirler? Kuşkusuz ki, sizin Rabbiniz gerçekten Rauf'tur, Rahim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Veya onları bir korku üzerinde yakalayıvermesinden (mi emindirler)? Öyleyse Rabbin, gerçekten şefkatli ve merhamet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Veya kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden? Demek ki, Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ya da onları içten içe çürütüp (sonunda) tepelemeyeceğine dair?... Ama bilin ki, Rabbiniz gerçekten de çok şefkatli, çok merhametlidir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden? Demek ki Rabbımız çok refetli çok merhametli

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yahut (azabın) kendilerini bir korku üzerinde yakalamayacağından (emin midirler)? Doğrusu Rabbiniz, çok şefkatli, çok acıyandır!

Gültekin Onan
Veya onları bir korku üzerinde yakalayıvermesinden (mi emindirler)? Öyleyse rabbin, gerçekten şefkatli ve merhamet sahibidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yoksa onlar (Allahın) kendilerini tedricen azaltmak suretiyle cezalandıracağından (emniyyete mi girdiler)? Demek ki Rabbin hakıykat çok esirgeyici, çok merhamet edicidir.

İbni Kesir
Yahut yok olmak endişesindeyken yakalamasından mı? Muhakkak ki Rabbın, Rauf'tur, Ramim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Veya Onlar, korktuklarının başlarına gelmeyeceğinden emin midirler? Şüphesiz Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yahut yavaş yavaş tüketerek yakalamayacağından (yana emin mi oldular)? Muhakkak ki Rabbiniz, Rauf'tur, Rahıym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahut onları korku ve endişe içinde iken yakalamayacağından..? Rabbiniz elbette Şefkatlidir, Rahimdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Veya kendilerini, yavaş yavaş yok etmeyeceğimizden. Buna rağmen, doğrusu Rabb'iniz, Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Or it may strike them while they are fearfully expecting it. Your Lord is Compassionate, Most Merciful.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Or that He will take them while they are in a state of fear? Your Lord is Compassionate, Merciful.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Or that He will take them while they are in fear? Your Lord is Kind, Compassionate.