Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, evlerinizden sizin için bir huzur ve dinginlik yeri yaptı. Ve sizin için, hayvanların derilerinden yolculuğunuz sırasında ve konaklamanızda taşınabilir çadırdan evler ve yünlerinden, tüylerinden, kıllarından ev eşyası ve geçim aracı yaptı.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَٓا اَثَاثاً وَمَتَاعاً اِلٰى ح۪ينٍ
Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten testehıffuneha yevme za'nikum ve yevme ikametikum ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha esasen ve metaan ila hin.
#kelimeanlamkök
1vallahuve Allah
2cealeyaptıجعل
3lekumsizin için
4min
5buyutikumevleriniziبيت
6sekenenoturma yeriسكن
7ve cealeve yaptıجعل
8lekumsizin için
9min
10culudiderilerindenجلد
11l-en'aamihayvanنعم
12buyutenevlerبيت
13testehiffunehakolayca kullanacağınız hafifخفف
14yevmegününüzdeيوم
15zea'nikumgöçظعن
16ve yevmeve gününüzdeيوم
17ikametikumikametقوم
18ve minve
19esvafihayünlerindenصوف
20ve evbarihave yapağılarındanوبر
21ve eş'aarihave kıllarındanشعر
22esasengiyilecek, döşenecek eşyaاثث
23ve metaanve geçimlikمتع
24ila-ye kadar
25hininbir süre-حين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah evlerinizi size bir huzur ve sükün yeri yaptı. Size hayvanların derilerinden yolculuk günlerinizde ve ikamet günlerinizde kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar kullanabileceğiniz giyimlikler ve geçimlikler var etmiştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah size huzur yeri olarak evlerinizi (yapma imkânı) vermiştir. Sizin için hayvan derilerinden gerek yolculuğunuzda, gerekse konaklama gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler (çadırlar);* yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (yararlanacağınız) ev eşyası ve ticaret malı yaratmıştır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve ALLAH evlerinizi sizin için barınaklar yaptı. Çiftlik hayvanlarının derilerinden, yolculuk günü ve ikamet günü kullanacağınız portatif evler sağladı. Yünlerinden, kürklerinden ve kıllarından da bir süreye kadar giyip döşeyeceğiniz eşyalar çıkardı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, evlerinizden sizin için bir huzur ve dinginlik yeri yaptı. Ve sizin için, hayvanların derilerinden yolculuğunuz sırasında ve konaklamanızda taşınabilir çadırdan evler ve yünlerinden, tüylerinden, kıllarından ev eşyası ve geçim aracı yaptı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah evlerinizi size dinlenme yeri yaptı. En'am* derilerinden göç gününde ve konaklama gününde yükte hafif evler; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer malları yaptı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, evlerinizi sizin için dinlenme yeri yaptı. Hayvan derilerinden, yolculuk ettiğinizde ve konakladığınızda kolayca taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından, bir süreye dek yararlanacağınız ev eşyası ve çok sayıda eşya verdi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Size içinde huzur ve sükun duyacağınız sabit meskenler (inşa etme yeteneği) veren; yine size hayvanların derilerinden konup göçerken kolayca taşıyacağınız seyyar mekanlar (yapma yeteneğini) kazandıran; onların yünlerinden, kürklerinden, kıllarından hem dayanıklı temel eşyalar hem de sınırlı süre kullanılan dayanıksız tali eşyalar (üretme yeteneğini) veren de Allah'tır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah size, evlerinizden huzur ve sükun yeri yaptı. Hayvan derilerinden size, gerek göç gününüzde gerek konduğunuz sırada rahatça taşıyacağınız evler yaptı. Ayrıca, hayvanların; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından belli bir süreye kadar kullanabileceğiniz giyimlikler, döşemelikler ve kullanım eşyası verdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, size evlerinizi (içinde) "güvenlik ve huzur bulacağınız yerler" kıldı; ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir zamana kadar giyimlikler, döşemelikler ve (ticaret için) bir meta kıldı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk sırasında, gerekse konup yerleştiğiniz günlerde kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar ve yünlerinden, yapağılarından, kıllarından da bir süreye kadar kullanacağınız, giyim, ev eşyası ve ticaret malı yarattı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve size, dinlenme yeri olarak kendinize ev (yapma imkan ve yeteneğini) veren; size, hayvanların derilerinden, konup göçerken kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar; (kaba) yünlerinden, ince yumuşak yünlerinden ve kıllarından dayanıklı ev eşyası ve daha kısa süreli kullanımlar için başka eşyalar (yapma imkan ve becerisini) bahşeden de Allah'tır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah size evlerinizden bir mesken yaptı ve en'am derilerinden size gerek göç gününüzde ve gerek ikametiniz gününde hafif hafif taşıyacağınız evler ve yünlerinden yapağılarından, kıllarından bir zamana kadar (giyinecek, kuşanacak, serilecek, döşenecek) bir esas ve (ticaret edilecek) bir meta' yaptı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah size, evlerinizi oturma yeri yaptı ve size hayvan derilerinden, göç gününüzde (yolculukta) ve ikamet gününüzde (oturma zamanlarınızda) kolayca kullanacağınız hafif evler (çadırlar, portatif evler) ve yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (kullanacağınız) giyilecek, döşenecek eşya ve geçimlik (ticaret malı) yaptı.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, size evlerinizi (içinde) 'güvenlik ve huzur bulacağınız yerler' kıldı; ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir zamana kadar giyimlikler, döşemelikler ve (ticaret için) bir meta kıldı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah evlerinizden size huzur ve sükun (yeri) yapdı. Sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız (portatif) evler; yünlerinden, yapağılarından, kıllarından bir zamana kadar (kullanmanız için) giyimlik (ler), döşemelik (ler) ve ticaret kumaş (lar) ı verdi.

 • İbni Kesir

  Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve size hayvan derilerinden; gerek göç gününde gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından, kıllarından bir zamana kadar giyimlik, döşemelik ve ticaret kumaşı verdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, evlerinizi sizin için huzur yeri kıldı. Size hayvanların derisinden, yolculuğunuzda ve oturduğunuzda kolayca taşıyacağınız evler ve onların yününden, tüyünden ve kıllarından belli bir süre kullanacağınız, ev eşyası ve değerli mallar hazırladı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de, gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler (çadırlar, portatif evler) nasib etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah evlerinizi sizin için huzur ve güvenle yaşam ortamı kıldı.. . Sizin için hayvanların derilerinden, yolculukta veya oturmak için kolayca taşıyıp kullanacağınız çadırlar; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından ev-giyim eşyası ve muayyen bir süreye kadar faydalanma nasip etti.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve ALLAH evlerinizi sizin için barınaklar yaptı. Çiftlik hayvanlarının derilerinden, yolculuk günü ve ikamet günü kullanacağınız portatif evler sağladı. Yünlerinden, kürklerinden ve kıllarından da bir süreye kadar giyip döşeyeceğiniz eşyalar çıkardı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, evlerinizden sizin için bir huzur ve dinginlik yeri yaptı. Ve sizin için, hayvanların derilerinden yolculuğunuz sırasında ve konaklamanızda taşınabilir çadırdan evler ve yünlerinden, tüylerinden, kıllarından ev eşyası ve geçim aracı yaptı.

 • Progressive Muslims

  And God has made your homes a habitat, and He made for you from the hides of the livestock shelter which you find light for travel and when you stay, and from its wool, fur, and hair you make furnishings and goods, for a while.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God made for you from your houses a place of rest; and He made for you from the hides of cattle houses which you find light on the day of your journey and on the day of your sojourn; and of their wool and their fur and their hair furnishing and enjoyment for a time.

 • Aisha Bewley

  Allah has made your houses places of rest for you and made houses for you out of cattle hides which are light for you to carry both when you are travelling and when you are staying in one place. And from their wool and fur and hair you obtain clothing and carpets and household utensils for a time.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And GOD provided for you stationary homes where you can live. And He provided for you portable homes made of the hides of livestock, so you can use them when you travel, and when you settle down. And from their wool, furs, and hair, you make furnishings and luxuries for awhile.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God has made your homes a habitat, and He has made for you from the hides of the livestock homes which you find light when you travel and when you camp; and from its wool, fur, and hair you make furnishings and goods, until a time.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has made your homes a habitat, and He made for you from the hides of the livestock shelter which you find light for travel and when you stay, and from its wool, fur, and hair you make furnishings and goods, for a while.