17. İsra suresi 111. ayet

/ 111
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ve de ki: "Hamd*, çocuk edinmeyen Allah'a özgüdür. O'nun mülkte* ortağı yoktur. O'nun hiçbir zaman gücü bitmez. O'nun güç konusunda bir yardımcıya ihtiyacı yoktur. O'nu tam bir yüceltme ile yücelt.

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
Ve kulil hamdu lillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Övgü, çocuk edinmemiş olan, egemenliğinde ortağı bulunmayan, acizlikten kurtaracak bir yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah'a aittir. O'nu gereği gibi yücelt!"
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ve de ki: 'Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.' O'nu alabildiğine Yücelt.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ve de ki: "Hamd*, çocuk edinmeyen Allah'a özgüdür. O'nun mülkte* ortağı yoktur. O'nun hiçbir zaman gücü bitmez. O'nun güç konusunda bir yardımcıya ihtiyacı yoktur. O'nu tam bir yüceltme ile yücelt.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Yaptığını güzel yapmak Allah'a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur. İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O'nun büyüklüğünü iyi kavra. O'nu yücelttikçe yücelt"
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ve de ki: "Çocuk edinmeyen, yönetiminde ortağı olmayan, güçsüzlükten dolayı bir yardımcıya gereksinimi olmayan Allah'a övgüler olsun!" Ve yücelterek, O'nu yücelt!
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
ve de ki: "Övgülerin tamamı (kendisi için) çocuk edinmeyen, mutlak otoritesinde O'na ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir!" Nihayet, sınırsız büyüklüğünü anarak O'nun ululuğunu ikrar et!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şöyle de: "Hamt, o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; acizlik yüzünden dost edinmemiştir." Ve tekbir edip yücelt O'nu!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ve de ki: 'Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır.' Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve şöyle de: "Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi; O'na mülkte bir ortak da olmadı; O'na aczi yüzünden bir yardımcı da olmadı." O'nu tekbir ile büyükle de büyükle!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve de ki: "Bütün övgüler, döl edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, güçsüzlükten, düşkünlükten ötürü herhangi bir yardıma, yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a yakışır". İşte, O'nu (hep böyle) yücelterek an.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur" de ve O'nu tekbir ile yücelt.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve şöyle de; hamd o Allah ki hiç bir veled edinmedi, ona milkte bir şerik de olmadı, ona zülden bir veliy de olmadı, onu tekbir ile büyükle de büyükle
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve O'nu gereği gibi tekbir et (saygı ve tekbir ile an).
Gültekin Onan
Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Tanrı'yadır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Şöyle) de: "Evlad edinmeyen, mülk (ün) de hiç bir ortağı olmayan, züll (-ü aciz) den naşi yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allaha hamd olsun". Onu büyük bil, büyüklükle an.
İbni Kesir
Ve de ki: Hamd, O Allah'a mahsustur ki; bir çocuk edinmemiş ve O'nun mülkünde bir ortak bulunmamıştır. Düşkünlükten dolayı O'nun bir yardımcısı olmamıştır. Ve O'nu tekbir et.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Hamd, çocuk edinmeyen, hakimiyetinde ortağı olmayan, düşkün olmayıp, bir yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur." Öyleyse O'nun büyüklüğünü "Allahu Ekber" diyerek dile getir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Her türlü hamd O Allah'a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. "Hakimiyetinde hiç bir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır." de ve tekbir getirerek O'nun büyüklüğünü ilan et!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve yetersizlik dolayısıyla veliye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
And proclaim: "Praise be to GOD, who has never begotten a son, nor does He have a partner in His kingship, nor does He need any ally out of weakness," and magnify Him constantly.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And say: "Praise be to God who has not taken a son, nor does He have a partner in sovereignty, nor does He have an ally out of weakness." And magnify Him greatly.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Praise is to God, who has not taken a son, nor does He have a partner in sovereignty, nor does He have an ally out of weakness." Glorify Him greatly.
# Kelime Anlam Kök
1 ve kuli: ve de ki قول
2 l-hamdu: hamdolsun حمد
3 lillahi: Allah'a
4 llezi:
5 lem:
6 yettehiz: edinmeyen اخذ
7 veleden: çocuk ولد
8 velem: ve
9 yekun: olmayan كون
10 lehu: onun
11 şerikun: ortağı شرك
12 fi:
13 l-mulki: mülkte ملك
14 velem: ve
15 yekun: (ihtiyacı) olmayan كون
16 lehu: onun
17 veliyyun: yardımcıya ولي
18 mine:
19 z-zulli: acze düşüp de ذلل
20 ve kebbirhu: ve O'nu yücelt كبر
21 tekbiran: tam bir yüceltme ile كبر