2. Bakara suresi 124. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hani! Rabb'i, İbrahim'i birtakım kelimeler* ile sınamış; o da onları yerine getirmişti. Allah, "Ben seni insanlara önder yapacağım." dedi. İbrahim, "Soyumdan olanları da." deyince; Allah, "Benim ahdim zalimlere ulaşmaz!" dedi.

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
Ve izibtela ibrahime rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun, kale inni cailuke lin nasi imama, kale ve min zurriyyeti kale la yenalu ahdiz zalimin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bir zamanlar Rabbi, İbrahim'i birtakım sorularla imtihan etti, o da onları tamamen cevaplandırınca, "Ben seni insanlara önder yapacağım" dedi. İbrahim de, "Soyumdan da önderler yap!" dedi. Allah, "Sözümzalimleri içermez" dedi.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Rabbi, bir zamanlar İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış; o da onlara eklemişti: (Tanrı) 'Seni insanlara önder yapacağım,' demişti. 'Soyumdan da?..,' deyince, 'Zalimler benim sözüme dahil olmaz' buyurmuştu.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hani! Rabb'i, İbrahim'i birtakım kelimeler* ile sınamış; o da onları yerine getirmişti. Allah, "Ben seni insanlara önder yapacağım." dedi. İbrahim, "Soyumdan olanları da." deyince; Allah, "Benim ahdim zalimlere ulaşmaz!" dedi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bir zamanlar Sahibi (Rabbi), İbrahim'i bir takım sözlerle (emirlerle) imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti.* Sahibi (Rabbi) ona: "Ben seni insanlara imam (önder) yapacağım!" dedi. O "Soyumdan da olsun!" deyince, "(Olur, ama) yanlış yapanlar, sözümün kapsamına girmez." dedi.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Efendisi, İbrahim'i, bir takım sözlerle sınamış, O da eksiksiz olarak yerine getirmişti. Dedi ki: "Seni, kesinlikle insanlara önder yapacağım!" "Soyumdan da!" deyince, şöyle dedi: "Benim sözüm, haksızlık yapanları kapsamaz!"*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hani Rabbi İbrahim'i insanı şiddetle sarsan ağır imtihanlara tabi tutmuş ve o da bu (imtihanı) hakkıyla verdiği zaman demişti ki: "Ben seni insanlığa önder yapacağım". İbrahim: "Neslimden de!?" demişti. Allah buyurmuştu: "Sözüm (senin neslinden de olsa) zalimler için asla geçerli değildir."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Hani Rabb'i, İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti: "Seni insanlara önder yapacağım." İbrahim, "soyumdan birilerini de" deyince Allah: "Benim ahdime zalimler eremezler." buyurdu.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler benim ahdime erişemez" dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şunu da hatırlayın ki, bir vakit Rabbi, İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. O, onları tamamlayınca Rabbi: "Ben seni bütün insanlara önder yapacağım." buyurdu. İbrahim: "Rabbim zürriyetimden de yap" dedi. Rabbi ise: "Zalimler Benim ahdime nail olamaz." buyurdu.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve (şunu hatırlayın): Rabbi, İbrahim'i buyrukları ile sınadığında ve İbrahim de bunları yerine getirdiğinde O'na: "Seni insanlara önder yapacağım!" demişti. İbrahim de sormuştu: "Benim neslimden de mi (önderler çıkaracaksın)?" (Allah) cevap vermişti: "Benim ahdim zalimleri kapsamaz."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de, "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz" demişti.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şunu da hatırda tutun ki bir vakit İbrahimi Rabbı bir takım kelimat ile imtihan etti, o onları itmam edince "ben seni bütün insanlara İmam edeceğim" buyurdu "ya Rabbi zürriyetimden de" dedi, buyurdu ki benim ahdime zalimler nail olamaz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış, o da onları tamamlayınca: "Ben seni insanlara önder yapacağım" demişti. "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" dedi. (Rabbi): "zalimlere ahdim ermez (onlar için söz vermem!)" buyurdu.
Gültekin Onan
Hani rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Tanrı İbrahim'e:) "Seni kuşkusuz insanlara imam kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Tanrı:) "Zalimler benim ahdime erişemez" dedi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ve hatırlayın o zaman ki Rabbi, İbrahimi bir takım kelimelerle (emirleriyle) imtihan edib de o, bunları tamamen yerine getirince: "Seni insanlara imam (rehber) yapacağım" buyurmuş, (İbrahim). "Zür-riyyetimden de" demiş, Allah ise: "Zaalimler ahdime (rahmetime, imametime, taatıma) eremez" demişdi.
İbni Kesir
Hani, İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle imtihan etmişti de o da bunları tamamlayınca, Seni insanlara imam kılacağım, buyurmuştu. O da: Soyumdan da, demişti. Allah da; zalimler ahdime eremez buyurmuştu.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(Hatırlayın o zamanı ki) Rabbi İbrahim'i bir takım hükümlerle imtihan etmiş, o da onları tamamen yerine getirince: -Seni insanlara önder yapacağım, buyurmuş, İbrahim de: -Soyumdan gelenlerden de önderler yap, demişti. Allah ise: -Ama zalimler için söz vermiyorum, diye cevap vermişti.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şunu da hatırda tutun ki: Bir vakit Rabbi İbrahim'i birtakım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi kendisine: "Seni insanlara önder (İmam) yapacağım." dedi. İbrahim: "Ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar!" deyince, Allah: "Zalimler ahdime (nübüvvete) nail olamazlar." buyurdu.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hani Rabbi (Esma bileşimi hakikati) İbrahim'i bir takım birimlerle (karşılaştırıp onlara karşı düşüncelerini) imtihan etmişti de (yıldız - ay - güneş konularına verdiği cevapları hatırlayın), O da hakkıyla bu konularda değerlendirmelerini ortaya koyarak, başarmıştı. Bundan sonra Rabbi: "Ben seni insanlara imam (ilmi nedeniyle kendisine uyulan) kılacağım" demişti. (İbrahim): "Zürriyetimden de" niyazında bulundu. Rabbi: "Sözüm zulmedenleri kapsamaz" buyurdu.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Recall that Abraham was put to the test by his Lord, through certain commands, and he fulfilled them. (God) said, "I am appointing you an imam for the people." He said, "And also my descendants?" He said, "My covenant does not include the transgressors."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And Abraham was tested by words from His Lord, which he fulfilled. He said: "I will make you a leader for the people." He said: "And also from my progeny?" He said: "My pledge will not encompass the wicked."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Abraham was tested by commands from His Lord, which he completed. He said, "I will make you a leader for the people." He said, "Also from my progeny?" He said, "My pledge will not encompass the wicked."
# Kelime Anlam Kök
1 ve izi: zaman
2 btela: imtihan ettiği بلو
3 ibrahime: İbrahim'i
4 rabbuhu: Rabbi ربب
5 bikelimatin: kelimelerle كلم
6 fe etemmehunne: o da onları tamamlamıştı تمم
7 kale: (Allah) dedi ki قول
8 inni: şüphesiz ben
9 cailuke: seni yapacağım جعل
10 linnasi: insanlar için نوس
11 imamen: önder امم
12 kale: (İbrahim) dedi ki قول
13 ve min: -dan da
14 zurriyeti: benim soyum- ذرر
15 kale: buyurdu قول
16 la:
17 yenalu: ulaşmaz نيل
18 ahdi: ahdim عهد
19 z-zalimine: zalimlere ظلم