2. Bakara suresi 166. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kendilerine tabi olunanlar, azabı gördükleri zaman, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ
İz teberreellezinettubiu minellezinettebeu ve reavul azabe ve takattaat bihimul esbab.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İşte o zaman kendilerine uyulan ve arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla uzaklaşır ve azabı görürler. Neticede aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
O zaman, uyulanlar kendilerine uyanlardan uzak duracaktır. Artık azabı görmüşlerdir ve aralarındaki tüm bağlar kesilmiştir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kendilerine tabi olunanlar, azabı gördükleri zaman, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Arkasından gidilen kişiler o gün, kendilerine uyanları terk ederler. Artık azabı görmüşler ve aralarındaki bütün bağlar kopmuştur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bağlı olunanlar, kendilerine bağlı olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. Cezayı görmüşler ve aralarındaki ilinti koparılmıştır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kendisine ilahlık yakıştırılanların, ilahlık yakıştıranlara sırt döndüğü o zaman gelip de azabı görünce, birbirleri arasındaki bütün ilişkiler kökten kesiliverecek.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
O zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir. Azabı gördüler artık, aralarındaki bağlar parçalanıp koptu.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Öyle ki (o gün) kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. (Artık) Onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar (ve ilişkiler) de parçalanıp kopmuştur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O vakit uyulanlar, azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçmışlar, aralarındaki bütün bağlar didik didik kopmuştur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(O Gün, haksız yere) kutsananlar, kendilerine tabi olanları tanımazlıktan gelecekler ve onlara tabi olanlar, bütün ümitleri paramparça olmuş bir şekilde (kendilerini bekleyen) azabı çekeceklerdir!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
o vakit o metbu olanlar azabı görerek tabi olanlardan teberri etmişlerdir, aralarındaki bütün rabıtalar didik didik kopmuştur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İşte uyulanlar, uyanlardan uzak durdular; azabı gördüler, aralarındaki bağlar kesildi.
Gültekin Onan
Öyle ki (o gün) kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. (Artık) onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar (ve ilişkiler) de parçalanıp kopmuştur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O zaman (görecekler ki) arkalarından uyulub gidilenler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmışdır. (Hepsi) o azabı görmüşlerdir. Aralarındaki ipler (münasebetler) de parçalanıb kopmuşdur.
İbni Kesir
Hani o zaman uyulanlar, uyanlardan uzaklaşmış ve azabı görmüş oldular. Aralarındaki bütün bağlar kopmuştur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
O zaman, görecekler ki peşlerine düşülüp gidilenler, kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmışlardır. Azabı görmüşler, aralarındaki bağlar da parçalanıp kopmuştur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İşte önderler kendilerini izleyenlerden uzak durdular, Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kendilerine tabi olunanlar, tabi olanlardan, ortaya çıkacak azabı görüp uzaklaşmışlardır o zaman. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla aralarındaki bağ da kopmuştur!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who were followed will disown those who followed them. They will see the retribution, and all ties among them will be severed.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
When those who were followed will disown those who followed them, and they will see the retribution, and all excuses will abandon them.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
When those who were followed will disown those who followed them, they will see the retribution; all means have abandoned them.
# Kelime Anlam Kök
1 iz: işte
2 teberrae: uzak durdular برا
3 ellezine: kimseler
4 ttubiu: uyulan تبع
5 mine: -den
6 ellezine: kimseler-
7 ttebeu: uyan تبع
8 ve raevu: gördüler راي
9 l-azabe: azabı عذب
10 vetekattaat: kesildi قطع
11 bihimu: onların
12 l-esbabu: bağları سبب