Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, muttakiler için bir yükümlülüktür.
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Ve lil mutallakati metaun bil ma'ruf hakkan alel muttekin.
#kelimeanlamkök
1velilmutallekative boşanmış kadınlarınطلق
2metaungeçimlerini sağlamakمتع
3bil-mea'rufiuygun olan şekildeعرف
4hakkanbir haktır (borçtur)حقق
5alaüzerine
6l-muttekinemüttakilerوقي
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Boşanmış olan kadınların örfe uygun olarak geçimlerini sağlamak, takva sahipleri üzerine bir yükümlülüktür.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, muttakiler için bir yükümlülüktür.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kocaları tarafından boşanmış kadınların da marufa
*
uygun menfaatleri (geçindirilme hakları) vardır. Bu, Allah'tan çekinenlerin üzerine borçtur.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Boşanmış kadınlar için uygun bir geçimlik sağlanması, sorumluluk bilinci taşıyanların üzerine bir yükümlülüktür.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve (böylece) boşanmış dul kadınlar da meşru bir biçimde geçimlerini sağlamış olacaklardır: Bu, sorumlu davranan herkesin üzerine düşen bir görevdir.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkanı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu, sakınanlar üzerinde bir hak (borç) tır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Boşanan kadınların da örfe göre bir nafaka hakları vardır ki, verilmesi Allah'tan korkanlara bir vazifedir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve boşanmış kadınlar da güzel bir şekilde geçimlerini sağlama (hakkına) sahip olacaklardır. Bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir görevdir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Mutallakaların (boşananların) da ma'ruf veçhile bir istifade haklarıdır ki ihkakı Allahdan korkanlara bir vazıfedir
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Boşanmış kadınların uygun olan geçimlerini sağlamak, (Allah'ın azabından) korunanlar üzerine bir borçtur.
Gültekin Onan
(Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu sakınanlar üzerine bir hak (borç)tır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Boşanan kadınların da meşru' suretde faidelenmeleri haklarıdır ki bu, Allahdan korkanlar için bir vazifedir.
İbni Kesir
Boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu, müttakiler için bir vazifedir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Boşanmış kadınlara örfe uygun şekilde bir geçimlik sağlanmalıdır. Bu muttakiler üzerine bir görevdir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Boşanmış eşlere de örfe göre gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerini temin için nafaka alma hakkı vardır ki bu takva sahipleri için bir görevdir.
Rashad Khalifa The Final Testament
The divorcees also shall be provided for, equitably. This is a duty upon the righteous.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And for those divorced to have a recompense is an obligation upon the righteous.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
For the divorced women compensation is an obligation upon the conscientious.