2. Bakara suresi 241. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, muttakiler için bir yükümlülüktür.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Ve lil mutallakati metaun bil ma'ruf hakkan alel muttekin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Boşanmış olan kadınların örfe uygun olarak geçimlerini sağlamak, takva sahipleri üzerine bir yükümlülüktür.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, muttakiler için bir yükümlülüktür.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kocaları tarafından boşanmış kadınların da marufa* uygun menfaatleri (geçindirilme hakları) vardır. Bu, Allah'tan çekinenlerin üzerine borçtur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Boşanmış kadınlar için uygun bir geçimlik sağlanması, sorumluluk bilinci taşıyanların üzerine bir yükümlülüktür.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve (böylece) boşanmış dul kadınlar da meşru bir biçimde geçimlerini sağlamış olacaklardır: Bu, sorumlu davranan herkesin üzerine düşen bir görevdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkanı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu, sakınanlar üzerinde bir hak (borç) tır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Boşanan kadınların da örfe göre bir nafaka hakları vardır ki, verilmesi Allah'tan korkanlara bir vazifedir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve boşanmış kadınlar da güzel bir şekilde geçimlerini sağlama (hakkına) sahip olacaklardır. Bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir görevdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Mutallakaların (boşananların) da ma'ruf veçhile bir istifade haklarıdır ki ihkakı Allahdan korkanlara bir vazıfedir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Boşanmış kadınların uygun olan geçimlerini sağlamak, (Allah'ın azabından) korunanlar üzerine bir borçtur.
Gültekin Onan
(Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu sakınanlar üzerine bir hak (borç)tır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Boşanan kadınların da meşru' suretde faidelenmeleri haklarıdır ki bu, Allahdan korkanlar için bir vazifedir.
İbni Kesir
Boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu, müttakiler için bir vazifedir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Boşanmış kadınlara örfe uygun şekilde bir geçimlik sağlanmalıdır. Bu muttakiler üzerine bir görevdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Boşanmış eşlere de örfe göre gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerini temin için nafaka alma hakkı vardır ki bu takva sahipleri için bir görevdir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The divorcees also shall be provided for, equitably. This is a duty upon the righteous.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And for those divorced to have a recompense is an obligation upon the righteous.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
For the divorced women compensation is an obligation upon the conscientious.
# Kelime Anlam Kök
1 velilmutallekati: ve boşanmış kadınların طلق
2 metaun: geçimlerini sağlamak متع
3 bil-mea'rufi: uygun olan şekilde عرف
4 hakkan: bir haktır (borçtur) حقق
5 ala: üzerine
6 l-muttekine: müttakiler وقي