2. Bakara suresi 245. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kim Allah'a, Allah'ın karşılığını kat kat vereceği, karşılıksız bir borç vermek* ister? Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır.

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Menzellezi yukridullahe kardan hasenen fe yudaifehu lehu ed'afen kesirah, vallahu yakbidu ve yebsut ve ileyhi turceun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla geri verir; hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim ALLAH'a, sunar? Kısan da açan da ALLAH'tır. O'na döndürüleceksiniz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kim Allah'a, Allah'ın karşılığını kat kat vereceği, karşılıksız bir borç vermek* ister? Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah'tır, genişleten de. Zaten O'nun huzuruna çıkarılacaksınız.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'a kim güzel bir borç verirse, katlanarak ona geri verilir. Çünkü Allah, hem daraltır hem de genişletir. Zaten O'na döndürüleceksiniz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah'ın kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek olan kimdir? Allah hem daraltır hem genişletir; ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kim var Allah'a güzel bir şekilde borç verecek? Ve Allah böyle birinin verdiğini birçok kez katlayarak artıracaktır. Allah, kabz haliyle kısar, bast haliyle açıp genişletir. Ve yalnız O'na döndürülürsünüz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'a karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kimdir o kişi ki, Allah'a güzel bir borç sunsun da Allah ona birçok katlarını katlayıversin. Allah, hem sıkar, hem açar. Hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah'ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek olan kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla verir; ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hani kim var Allaha bir karzı hasen arz edecek ki Allah ona bir çok katlarını katlayıversin, Allah hem sıkar hem açar, hep de döndürülüb ona götürüleceksiniz.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kimdir o adam ki, Allah'a güzel bir borç versin de, Allah da ona kat kat fazlasıyla (verdiğini) ödesin! Allah (rızkı) kısar da, açar da. Hep O'na döndürüleceksiniz.
Gültekin Onan
Tanrı'ya karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Tanrı daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kimdir o ki Allaha güzel bir ödünc versin de (Allah da) onu katkat, bir çok artırsın? Allah (kimini) daraltır, (kimini) genişletir. Siz (hepiniz) ancak ona döndürü (lüp götürü) leceksiniz.
İbni Kesir
Kimdir o ki; Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ödesin. Allah, hem darlaştırır, hem de bollaştırır. Ve O'na döndürüleceksiniz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'a güzel bir ödünç verip de Allah'ın da onun karşılığını kat kat artırarak vereceği hani kim var? Allah, hem daraltır, hem genişletir, siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat artırır. Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim, Allah'a güzel bir ödünç verip de karşılığını katbekat geri almayı ister! Allah kabz eder veya bast eder (tutar, sıkar, daraltır veya açar, genişletir, yayar). . . O'na döndürülmektesiniz!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Who would lend GOD a loan of righteousness, to have it repaid to them multiplied manifold? GOD is the One who provides and withholds, and to Him you will be returned.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Who will lend God a loan of righteousness that He may multiply it for him many times over? God collects and He distributes, and to Him you will return.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Who will lend God a loan of goodness that He may multiply it for him? God collects and He distributes, and to Him you will return.
# Kelime Anlam Kök
1 men: kimdir
2 za:
3 llezi: o kimse
4 yukridu: borç olarak verecek قرض
5 llahe: Allah'a
6 kardan: bir borcu قرض
7 hasenen: güzel حسن
8 feyudaifehu: arttırması karşılığnda ضعف
9 lehu: ona
10 ed'aafen: fazlasıyla ضعف
11 kesiraten: kat kat كثر
12 vallahu: Allah
13 yekbidu: (rızkı) kısar da قبض
14 ve yebsutu: açar da بسط
15 ve ileyhi: ve hep O'na
16 turceune: döndürüleceksiniz رجع