2. Bakara suresi 276. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, ribayı yok eder, sadakaları da artırır. Allah, nankörlük ederek günahta ısrar edenleri sevmez.

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
Yemhakullahur riba ve yurbis sadakat, vallahu la yuhıbbu kulle keffarin esim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah faizi mahveder, sadakaları ise bereketlendirir. Allah inatçı nankörleri ve günahta ısrarlı olanları sevmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH tefeciliği mahkum eder, karşılıksız yardımı destekler. ALLAH hiçbir günahkar nankörü sevmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, ribayı yok eder, sadakaları da artırır. Allah, nankörlük ederek günahta ısrar edenleri sevmez.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları/zekatı büyüme aracı yapar.* Allah, ayetleri görmezlik eden suçluların hiçbirini sevmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, faizi eritir; yardımları ise artırır. Çünkü Allah, suçlu nankörlerin hiçbirini sevmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah faizin bereketini alır ve (emanete sadakat için) yapılan hayrı (kattığı bereketle) artırır: Allah günahda ısrar eden hiç bir inatçı nankörü sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah, ribadan beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında artışlar getirir. Allah, nankörlüğe batmış günahkarların hiç birini sevmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kafirlerin hiç birini sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, faizi mahveder ve sadakaları artırır. Allah, günahkar katı inkarcıların hiçbirini sevmez.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karşılıksız yardımları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah, inatçı nankörleri ve günahta ısrarlı olanları sevmez.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkar nankörü sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah ribayı mahveder de sadakaları nemalandırır, Hem Allah vebal yüklenici musırr kafirlerin hiç birini sevmez
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, ribayı mahveder, sadakaları artırır. Allah, hiçbir günahkar nankörü sevmez.
Gültekin Onan
Tanrı fazi yok eder de sadakaları arttırır. Tanrı günahkar kafirlerin hiç birini sevmez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah rıbanın bereketini tamaamen giderir, sadaka (sı verilen mal) lan ise artırır, Allah (haramı halal tanımakda ısrar eden) çok kafir, çok günahkar hiç bir kimseyi sevmez.
İbni Kesir
Allah faizi mahveder, sadakaları artırır. Ve Allah hiçbir günahkar kafiri sevmez.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah, hiç bir kafiri ve günahkarı sevmez.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah faizin bereketini eksiltir, zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kafirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah ribayı (gelirini) mahveder, sadakayı (gelirini) ise arttırır! Allah, suçlarında ısrar eden nankörlerin hiçbirini sevmez.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD condemns usury, and blesses charities. GOD dislikes every disbeliever, guilty.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God condemns usury, and He grants growth to the charities. And God does not love any wicked sinner.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God wipes out the usury and grants growth to the charities. God does not like any ingrate sinner.
# Kelime Anlam Kök
1 yemhaku: mahveder محق
2 llahu: Allah
3 r-riba: ribayı ربو
4 ve yurbi: ve artırır ربو
5 s-sadekati: sadakaları صدق
6 vallahu: Allah
7 la:
8 yuhibbu: sevmez حبب
9 kulle: hiçbir كلل
10 keffarin: inkarcıları كفر
11 esimin: günahkar اثم