2. Bakara suresi 37. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Derken Âdem, Rabb'inden kelimeler* aldı. Böylece, Adem'in tövbesini kabul etti. Kuşkusuz O, Tövbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Fe telekka ademu min rabbihi kelimatin fe tabe aleyh, innehu huvet tevvabur rahim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bunun üzerine Adem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Adem, Rabb'inden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, Rahim'dir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Derken Âdem, Rabb'inden kelimeler* aldı. Böylece, Adem'in tövbesini kabul etti. Kuşkusuz O, Tövbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Âdem Sahibinden (Rabbinden) uyarılar aldı* (ve tevbe etti). Sahibi (Rabbi) de tevbesini kabul etti. Dönüş yapanı (tevbe edeni) kabul eden, ikramı bol olan O'dur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sonunda, Âdem'in, Efendisinden öğrendiği sözler sayesinde, Onun pişmanlığını kabul etti. Kuşkusuz, O, Pişmanlıkları Kabul Edendir; Merhametlidir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Fakat Adem Rabbinden aldığı birtakım kelimelere sarıldı, (Allah) da onun tevbesini kabul etti: çünkü O, evet O'ydu tevbeleri kabul etme makamında olan, her işinde merhamet sahibi olan.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bunun üzerine Adem, Rabb'inden bazı kelimeler öğrenip belledi de O'na yöneldi. O da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O, evet O, Tevvab'dır, tövbeleri cömertçe kabul eder; Rahim'dir, rahmetini cömertçe yayar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu ara Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyip O'na yalvardı. O da tevbesini kabul buyurup ona yine baktı. Gerçekten tevbeyi çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak O'dur!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Derken Adem Rabbinden (yol gösterici) sözler aldı. Ve (Allah) O'nun tevbesini kabul etti: Çünkü yalnız O'dur tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
derken Adem rabbından bir takım kelimeler telakkı etti yalvardı, o da tevbesini kabul buyurup ona yine baktı, Filhakika odur ancak öyle tevvab öyle rahim
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Adem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı (onlarla amel edip Rabbine yalvardı, O da) bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden (kulunun günahından geçen) dir, çok esirgeyendir.
Gültekin Onan
Adem, rabbinden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, rahimdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Derken Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı (Ona yalvardı). O da Tevbesini kabul etdi. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen odur.
İbni Kesir
Adem, Rabbından kelimeler belleyip aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki Tevvab, Rahim O'dur, O.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Adem, Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Bunun üzerine, Rabbi de tevbesini kabul etti. Nitekim O, tevbeleri daima kabul eden ve merhametli olandır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden birtakım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten O tövbeyi kabul eder, merhameti boldur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Adem, Rabbinden (beynindeki Esma mertebesi boyutundan) gelen ilim ile -kelimeler- (yapmaması gerekeni fark edip, kendisinden açığa çıkan vehmine tabi olma hatasını itiraf edip) tövbe etti. Tövbesi kabul edildi. Şüphesiz ki HU; O, tövbeyi kabul edip Rahıymiyeti ile bunun güzel sonuçlarını yaşatandır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Then, Adam received from his Lord words, whereby He redeemed him. He is the Redeemer, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Adam then received words from His Lord, so He forgave him; He is the Forgiver, the Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Adam then received words from His Lord, so He forgave him; He is the Forgiver, the Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 fetelekka: derken aldı لقي
2 ademu: Adem
3 min: -nden
4 rabbihi: Rabbi- ربب
5 kelimatin: kelimeler كلم
6 fetabe: tevbesini kabul etti توب
7 aleyhi: onun
8 innehu: şüphesiz
9 huve: O
10 t-tevvabu: tevbeyi çok kabul edendir توب
11 r-rahimu: çok esirgeyendir رحم