Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Derken Âdem, Rabb'inden kelimeler
*
aldı. Böylece, Adem'in tövbesini kabul etti. Kuşkusuz O, Tövbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Fe telekka ademu min rabbihi kelimatin fe tabe aleyh, innehu huvet tevvabur rahim.
#kelimeanlamkök
1fetelekkaderken aldıلقي
2ademuAdem
3min-nden
4rabbihiRabbi-ربب
5kelimatinkelimelerكلم
6fetabetevbesini kabul ettiتوب
7aleyhionun
8innehuşüphesiz
9huveO
10t-tevvabutevbeyi çok kabul edendirتوب
11r-rahimuçok esirgeyendirرحم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunun üzerine Adem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Adem, Rabb'inden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, Rahim'dir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Derken Âdem, Rabb'inden kelimeler
*
aldı. Böylece, Adem'in tövbesini kabul etti. Kuşkusuz O, Tövbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Âdem Sahibinden (Rabbinden) uyarılar aldı
*
(ve tevbe etti). Sahibi (Rabbi) de tevbesini kabul etti. Dönüş yapanı (tevbe edeni) kabul eden, ikramı bol olan O'dur.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sonunda, Âdem'in, Efendisinden öğrendiği sözler sayesinde, Onun pişmanlığını kabul etti. Kuşkusuz, O, Pişmanlıkları Kabul Edendir; Merhametlidir.
*
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat Adem Rabbinden aldığı birtakım kelimelere sarıldı, (Allah) da onun tevbesini kabul etti: çünkü O, evet O'ydu tevbeleri kabul etme makamında olan, her işinde merhamet sahibi olan.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bunun üzerine Adem, Rabb'inden bazı kelimeler öğrenip belledi de O'na yöneldi. O da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O, evet O, Tevvab'dır, tövbeleri cömertçe kabul eder; Rahim'dir, rahmetini cömertçe yayar.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu ara Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyip O'na yalvardı. O da tevbesini kabul buyurup ona yine baktı. Gerçekten tevbeyi çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak O'dur!
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Derken Adem Rabbinden (yol gösterici) sözler aldı. Ve (Allah) O'nun tevbesini kabul etti: Çünkü yalnız O'dur tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
derken Adem rabbından bir takım kelimeler telakkı etti yalvardı, o da tevbesini kabul buyurup ona yine baktı, Filhakika odur ancak öyle tevvab öyle rahim
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Adem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı (onlarla amel edip Rabbine yalvardı, O da) bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden (kulunun günahından geçen) dir, çok esirgeyendir.
Gültekin Onan
Adem, rabbinden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, rahimdir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Derken Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı (Ona yalvardı). O da Tevbesini kabul etdi. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen odur.
İbni Kesir
Adem, Rabbından kelimeler belleyip aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki Tevvab, Rahim O'dur, O.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Adem, Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Bunun üzerine, Rabbi de tevbesini kabul etti. Nitekim O, tevbeleri daima kabul eden ve merhametli olandır.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden birtakım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten O tövbeyi kabul eder, merhameti boldur.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Adem, Rabbinden (beynindeki Esma mertebesi boyutundan) gelen ilim ile -kelimeler- (yapmaması gerekeni fark edip, kendisinden açığa çıkan vehmine tabi olma hatasını itiraf edip) tövbe etti. Tövbesi kabul edildi. Şüphesiz ki HU; O, tövbeyi kabul edip Rahıymiyeti ile bunun güzel sonuçlarını yaşatandır.
Rashad Khalifa The Final Testament
Then, Adam received from his Lord words, whereby He redeemed him. He is the Redeemer, Most Merciful.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Adam then received words from His Lord, so He forgave him; He is the Forgiver, the Merciful.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Adam then received words from His Lord, so He forgave him; He is the Forgiver, the Compassionate.