2. Bakara suresi 77. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ın, onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bildiğini bilmiyorlar mı?

أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
E ve la ya'lemune ennallahe ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'ın,onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bildiğini bilmiyorlar mı?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bilmezler mi ki ALLAH gizledikleri ve açıkladıkları herşeyi biliyor?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ın, onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bildiğini bilmiyorlar mı?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bilmezler mi? Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi Allah'ın zaten bildiğini bilmiyorlar mı?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Asıl onlar düşünmez mi ki, Allah onların gizlediklerini de çok iyi biliyor, açıkladıklarını da?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bilmezler mi ki, Allah onların sakladıklarını da açıkladıklarını da çok iyi bilmektedir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Peki) Onlar, Allah'ın gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bildiğini bilmiyorlar mı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Peki bilmezler mi ki, onlar neyi sır olarak saklar ve neyi açıkça ilan ederlerse Allah hepsini bilir?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bilmezler mi ki Allah, açığa vurdukları şeylerden de gizlediklerinden de haberdardır?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ya bilmezler mi de? ki onlar ne sır tutarlar ve ne i'lan ederlerse Allah hepsini bilir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını biliyor?
Gültekin Onan
Bilmezler mi ki Tanrı gizlediklerini de (yüsirrune), açıkladıklarını da (yulinun) biliyor?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar bilmiyorlar mı ki Allah, ne gizlerlerse, ne açıklarlarsa (hepsini) bilir.
İbni Kesir
Bilmiyorlarmı ki; ne gizlerler, ne açıklarlarsa Allah hepsini bilir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlar, gizlediklerini de açıkladıklarını da Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bilmiyorlar mı Allah'ın, gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bildiğini!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do they not know that GOD knows everything they conceal, and everything they declare?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Do they not know that God knows what they conceal and what they declare?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Do they not know that God knows what they conceal and what they declare?
# Kelime Anlam Kök
1 evela:
2 yea'lemune: bilmiyorlar mı ki? علم
3 enne: şüphesiz
4 llahe: Allah
5 yea'lemu: bilir علم
6 ma: şeyleri
7 yusirrune: onların gizledikleri سرر
8 ve ma: ve şeyleri
9 yua'linune: açığa vurdukları علن