2. Bakara suresi 78. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İçlerinde, Kitap'ı bilmeyip de ondan habersiz olanlar var. Bildikleri, yalnızca kuruntudan ibarettir. Ancak zanda bulunurlar.

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ
Ve minhum ummiyyune la ya'lemunel kitabe illa emaniyye ve in hum illa yezunnun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Onların arasında kitabı bilmeyen cahiller vardır. Bildikleri sadece kendilerine anlatılan asılsız kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler; bildiklerini zannederler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İçlerinde, Kitap'ı bilmeyip de ondan habersiz olanlar var. Bildikleri, yalnızca kuruntudan ibarettir. Ancak zanda bulunurlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onların bir kısmı ümmidir;* o kitabı değil, onunla ilgili kurguları* bilir ve sadece tahmin yürütürler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Üstelik onlardan bir bölümü, önceki kitaplardan bilgisi olmayanlardır. Kuruntu ve uydurmalar dışında, Kitap'ı bilmezler; yalnızca yakıştırıyorlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onların içerisinde ümmiler de var. Onları kitabı bilmezler, sadece birtakım kuruntulara sahipler; ve onlar (gerçekleri bilmiyor) yalnızca zannediyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İçlerinde ümmi olanlar da vardır ki Kitap'ı bilmezler, sadece hayal ve kuruntu bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bunların bir de okuyup yazma bilmeyen kısmı vardır ki, kitabı, kitabeti bilmezler, ancak bir takım kuruntu yığını hayaller kurar ve sadece zan ardında dolaşırlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar arasında ilahi kelamın gerçek bilgisine sahip olmayan, kitap ile ilgisiz insanlar var; (ki bunlar) sadece bir takım kuruntular(a tabi olurlar) ve zanna dayanırlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bunların bir de ümmi takımı vardır; Kitab'ı (Tevrat'ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bunların bir de ümmi kısmı vardır, kitabı, kitabeti bilmezler, ancak bir takım kuruntu yığını ümniyyeler kurar ve sırf zann ardında dolaşırlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onların içinde bir de ümmiler var ki, Kitabı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular(yahut kulaktan dolma şeyler)dir; onlar sadece zannediyorlar.
Gültekin Onan
Onlardan (bir bölümü) ümmidir / (İçlerinde / aralarında) ümmiler vardır, kuruntu ve söylentilerin / asılsız şeylerin (emaniyye) dışında kitabı bilmezler; yalnızca zannederler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onların içinde ümmi ler de var ki Kitabı (Tevratı) bilmezler. (Bütün bildikleri yalınız reislerinin telkin etdikleri) bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil, yalınız zanda (ve cehaletde) kalmış bulunuyorlar.
İbni Kesir
Onlardan bir kısmı ümmidirler, kitabı anlamazlar. Bir takım batıl şeyleri onlar sadece zanneder dururlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onların bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler, bildikleri sadece bir takım yalan ve kuruntulardır. Onlar yalnızca zanneder dururlar.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri, kendilerine anlatılan birtakım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onlardan ümmi olanlar vardır ki, vehmettikleri (kafalarında şartlanmalarına göre kurguladıkları) ötesinde Kitabı (hakikat bilgisini) bilmezler; (asılsız) zanlarıyla yaşarlar.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Among them are gentiles who do not know the scripture, except through hearsay, then assume that they know it.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And among them are Gentiles who do not know the Book except by hearsay, and they only conjecture.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Amongst them are Gentiles who do not know the book except by hearsay, and they only conjecture.
# Kelime Anlam Kök
1 ve minhum: onların içinde vardır
2 ummiyyune: ümmiler امم
3 la:
4 yea'lemune: bilmezler علم
5 l-kitabe: Kitabı كتب
6 illa: dışında
7 emaniyye: kuruntuları مني
8 ve in:
9 hum: onlar
10 illa: sadece
11 yezunnune: zannediyorlar ظنن