2. Bakara suresi 88. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ve onlar, "Kalplerimiz örtülüdür." dediler. Hayır, öyle değil, Allah; onları, gerçeği yalanlayarak nankörlük etmelerinden dolayı lanetlemiştir.* Bu yüzden çok azı inanır.

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ
Ve kalu kulubuna gulf, bel leanehumullahu bi kufrihim fe kalilen ma yu'minun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yahudiler, "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir;bu yüzden çok azı inanır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Hatta 'Sabit fikirliyiz,' dediler. Halbuki, inkarlarından dolayı ALLAH onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı inanır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ve onlar, "Kalplerimiz örtülüdür." dediler. Hayır, öyle değil, Allah; onları, gerçeği yalanlayarak nankörlük etmelerinden dolayı lanetlemiştir.* Bu yüzden çok azı inanır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Bizim kalbimiz kapalı!" dediler. Hayır, ayetleri görmezlikten gelmeleri sebebiyle Allah onları dışladı.* Artık pek azı inanır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Dediler ki: "Yüreklerimiz korunaklıdır!" Hayır! Allah, nankörlük ettikleri için onları lanetlemiştir; artık çok azı inanır.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
"Kalplerimiz (bilgi ile) kaplıdır" dediler. Aksine Allah, hakikati inkar ettikleri için onları rahmetinden dışlamıştır; baksanıza, ne kadar da azı inanıyor.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Kalplerimiz kabuk tutmuştur." dediler. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür." Hayır; Allah, inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bizim kalplerimiz kılıflıdır dediler. Öyle değil! Allah onları kafirlikleri sebebiyle lanetledi; onun için çok az imana gelirler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama onlar: "Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!" derler. Hayır, bilakis Allah, onları hakikati kabullenmeyi reddettikleri için gözden çıkarmıştır. Zira onlar sadece basmakalıp birkaç şeye inanırlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Kalplerimiz muhafazalıdır" dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Bizim dediler: kalblerimiz gılıflıdır", öyle değil kafirlikleri sebebile Allah onları lanetledi onun için az, pek az imana gelirler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Kalblerimiz, perdelidir," dediler. Hayır, ama inkarlarından dolayı Allah onları la'netlemiştir, artık çok az inanırlar.
Gültekin Onan
"Kalplerimiz örtülüdür / kılıflıdır / fazlalıklıdır" (gulf) dediler. Hayır / Halbuki Tanrı küfürlerinden dolayı onları lanetlemiştir! Bundan dolayı onların pek azı inanır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Yahudiler, Peygamberle istihza yolunda) dediler: "Kalblerimiz perdelidir (kaşerlenmişdir. Bize ne söylersen karetmez)". Öyle değil. Allah onları küfürleri yüzünden rahmetinden koğmuşdur. Onun için ancak birazı iman edeceklerdir.
İbni Kesir
Dediler ki; bizim kalblerimiz perdelidir. Öyle değil, Allah küfürlerinden dolayı onları la'netlemiştir. Onların pek azı inanırlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Kalplerimiz perdelidir! dediler. Hayır, Allah, inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Ancak onların çok az bir kısmı inanır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
"Kalplerimiz perdelidir." dediler. Öyle değil! Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Dediler ki: "Kalplerimiz (düşünü - algılamamız) koza (dünyamız) içindedir (hakikatimizi yaşayamayız)!" Hayır, belki de hakikati inkar ettikleri için (lanete uğramışlar) Allah'tan uzak düşmüşlerdir! İmanınız ne kadar az!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Some would say, "Our minds are made up!" Instead, it is a curse from GOD, as a consequence of their disbelief, that keeps them from believing, except for a few of them.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And they said: "Our hearts are sealed!" No, it is God who has cursed them for their rejection, for very little do they believe.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They said, "Our hearts are uncircumcised/covered!" No, it is God who has cursed them for their rejection, for very little do they acknowledge.
# Kelime Anlam Kök
1 ve kalu: ve dediler قول
2 kulubuna: kalblerimiz قلب
3 gulfun: perdelidir غلف
4 bel: bilakis
5 leanehumu: onları la'netlemiştir لعن
6 llahu: Allah
7 bikufrihim: inkarlarından dolayı كفر
8 fekalilen: artık çok az قلل
9 ma:
10 yu'minune: inanırlar امن