21. Enbiya suresi 108. ayet

/ 112
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
Kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid, fe hel entum muslimun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Bana, Tanrınız ancak bir tek tanrıdır" diye vahyolunuyor. O'na teslim olacak mısınız?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De ki, 'Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O'na teslim olursunuz değil mi?"
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Tanrınız, Tek ve Eşsiz Tanrıdır; bana böyle bildirildi. Artık, teslim oluyor musunuz?"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Bana vahyolunan her şeyin (özü) yalnız ve yalnızca "ilahınızın bir tek ilah olduğu" som gerçeğidir: şu halde artık siz O'na teslim olacak mısınız?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Bana şu vahyediliyor: "Tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Peki, siz, müslümanlar/Allah'a teslim olanlar mısınız?"
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Gerçekten bana: -Sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır" diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?"
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Bana ancak ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. şimdi siz müslüman oluyor musunuz?"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Bana yalnızca, tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedildi; o halde artık O'na boyun eğecek misiniz?"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?"
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilahınız ancak bir ilahdır, şimdi siz müsliman oluyor musunuz?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?
Gültekin Onan
De ki: "Gerçekten bana: "Sizin tanrınız yalnızca bir tek tanrıdır diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?"
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Bana sade Tanrınızın ancak bir Tanrı olduğu vahy olunuyor. Artık siz (bu vech ile) müslüman oluyor musunuz"?
İbni Kesir
De ki: Gerçekten bana, sizin tanrınızın yalnızca bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman olacak mısınız?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor "Sizin ilahınız tek İlahtır. Hala mı O'na teslim olmayacaksınız?"
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Bana sadece şu vahyolunuyor: Sizin tanrı diye düşündüğünüz sadece Uluhiyet sahibi TEK'tir! Siz müslimler misiniz (teslimiyetinizin farkında mısınız) peki?"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Proclaim, "I have been given divine inspiration that your god is one god. Will you then submit?"
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say:"It is inspired to me that your god is but One god, so will you submit to Him?"
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "It is inspired to me that your god is but One god, so will you peacefully surrender to Him?"
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 innema: şüphesiz
3 yuha: vahyolunur وحي
4 ileyye: bana
5 ennema: ancak
6 ilahukum: Tanrınız اله
7 ilahun: Tanrıdır اله
8 vahidun: bir tek وحد
9 fehel: -mısınız?
10 entum: siz
11 muslimune: O'na teslim olacak- سلم