Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
Kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid, fe hel entum muslimun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2innemaşüphesiz
3yuhavahyolunurوحي
4ileyyebana
5ennemaancak
6ilahukumTanrınızاله
7ilahunTanrıdırاله
8vahidunbir tekوحد
9fehel-mısınız?
10entumsiz
11muslimuneO'na teslim olacak-سلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Bana, Tanrınız ancak bir tek tanrıdır" diye vahyolunuyor. O'na teslim olacak mısınız?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
De ki: "Bana ‘ilahınızın tek bir ilah olduğu' vahyolunuyor. O'na boyun eğecek misiniz?"

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki: "Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahiy ediliyor. Artık teslim olacak mısınız?"

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki "Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O'na teslim olursunuz değil mi?"

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Tanrınız, Tek ve Eşsiz Tanrıdır; bana böyle bildirildi. Artık, teslim oluyor musunuz?"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Bana vahyolunan her şeyin (özü) yalnız ve yalnızca "ilahınızın bir tek ilah olduğu" som gerçeğidir: şu halde artık siz O'na teslim olacak mısınız?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
De ki: "Bana şu vahyediliyor: "Tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Peki, siz, müslümanlar/Allah'a teslim olanlar mısınız?"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Gerçekten bana: -Sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır" diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?"

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Bana ancak ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. şimdi siz müslüman oluyor musunuz?"

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Bana yalnızca, tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedildi; o halde artık O'na boyun eğecek misiniz?"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?"

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilahınız ancak bir ilahdır, şimdi siz müsliman oluyor musunuz?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?

Gültekin Onan
De ki: "Gerçekten bana: "Sizin tanrınız yalnızca bir tek tanrıdır diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?"

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Bana sade Tanrınızın ancak bir Tanrı olduğu vahy olunuyor. Artık siz (bu vech ile) müslüman oluyor musunuz"?

İbni Kesir
De ki: Gerçekten bana, sizin tanrınızın yalnızca bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman olacak mısınız?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: "Bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor "Sizin ilahınız tek İlahtır. Hala mı O'na teslim olmayacaksınız?"

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Bana sadece şu vahyolunuyor: Sizin tanrı diye düşündüğünüz sadece Uluhiyet sahibi TEK'tir! Siz müslimler misiniz (teslimiyetinizin farkında mısınız) peki?"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki, 'Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

Rashad Khalifa The Final Testament
Proclaim, "I have been given divine inspiration that your god is one god. Will you then submit?"

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say:"It is inspired to me that your god is but One god, so will you submit to Him?"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "It is inspired to me that your god is but One god, so will you peacefully surrender to Him?"

2022 © Açık Kuran