22. Hac suresi 58. ayet

/ 78
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş ve ölmüş olanları, Allah kesinlikle iyi bir rızıkla rızıklandıracaktır. Kuşkusuz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Vellezine haceru fi sebilillahi summe kutilu ev matu le yerzukannehumullahu rızkan hasena, ve innallahe le huve hayrur razikin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenleregelince, Allah onları pek güzel rızklarla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH yolunda göç ettikten sonra ölenler veya öldürülenler, ALLAH tarafından güzel bir rızık ile besleneceklerdir. Kuşkusuz ALLAH rızık verenlerin en iyisidir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş ve ölmüş olanları, Allah kesinlikle iyi bir rızıkla rızıklandıracaktır. Kuşkusuz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah yolunda hicret* edenleri, sonra öldürülen veya ölenleri Allah, elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ın yolunda göç ettikten sonra öldürülen veya ölenlere gelince; Allah, güzel bir geçimle, onları kesinlikle onurlandıracaktır. Kuşkusuz, Allah, geçimlik verenlerin en iyisidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bir de, Allah davası uğruna yurdunu yuvasını terk ettikten sonra öldürülen ya da ölen kimseler var; Allah onlara mutlaka tarifsiz güzellikte bir rızık bahşedecektir: zira Allah, evet, elbet O'dur rızık bahşedenlerin en hayırlısı.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen yahut ölenleri, Allah güzel bir rızıkla mutlaka rızıklandıracaktır. Alah, rızık verenlerin elbette ki en hayırlısıdır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince elbette Allah onları kesinlikle güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Öte yandan, zulüm diyarını terk eden (ve) Allah yolunda (kavgaya girişip) ölen ya da öldürülen kimselere gelince: muhakkak ki, Allah onları (öte dünyada) güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır; çünkü, rızık verenlerin en iyisi, şüphesiz Allah'tır;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah yolunda hicret edip de sonra katl edilmiş veya ölmüş olanlar ise elbette Allah, onları muhakkak güzel bir rızk ile merzuk edecektir, ve çünkü Allah, elbette rızk verenlerin en hayırlısı odur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah yolunda göç edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince, Allah onları en güzel bir rızıkla besleyecektir. Doğrusu Allah, rızık verenlerin en iyisidir.
Gültekin Onan
Tanrı yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Tanrı, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Tanrı, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah yolunda hicret edib de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlar (a gelince:) Allah onları muhakkak güzel bir rızık ile rızıklandıracakdır. Çünkü rızık verenlerin en hayırlısı muhakkak ki Allahdır, bizzat kendisidir.
İbni Kesir
Onlar ki; Allah yolunda hicret edip de sonra ölür veya öldürülürler; Allah onlara elbette güzel bir rızık verecektir. Şüphesiz ki Allah; rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah yolunda hicret edenler, sonra öldürülenler veya ölenler ise, Allah onları elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülmüş yahut ölmüş olanlara gelince; Allah onları güzel yaşam gıdalarıyla besler! Evet, Allah elbette "HU"dur! En hayırlı yaşam gıdasıyla besleyendir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who emigrate for the sake of GOD, then get killed, or die, GOD will surely shower them with good provisions. GOD is certainly the best Provider.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Andthose who emigrated in the cause of God, then they were killed or died, God will provide them with a good provision, and God is the best of providers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who emigrated in the cause of God, then they were killed or died, God will provide them with a good provision, and God is the best of providers.
# Kelime Anlam Kök
1 vellezine: ve kimseler
2 haceru: hicret eden(ler) هجر
3 fi:
4 sebili: yolunda سبل
5 llahi: Allah
6 summe: sonra
7 kutilu: öldürülenler قتل
8 ev: veya
9 matu: ölenler موت
10 leyerzukannehumu: onları rızıklandıracaktır رزق
11 llahu: Allah
12 rizkan: bir rızıkla رزق
13 hasenen: en güzel حسن
14 ve inne: ve doğrusu
15 llahe: Allah
16 lehuve: elbette o
17 hayru: en hayırlısıdır خير
18 r-razikine: rızık verenlerin رزق