Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun üzerine korku içinde etrafı kollayarak oradan ayrıldı: "Rabb'im! Beni bu zalim halktan kurtar." dedi.

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
Fe harece minha haifen yeterakkabu, kale rabbi neccini minel kavmiz zalimin.
#kelimeanlamkök
1feharace(Musa) çıktıخرج
2minhaoradan
3haifenkorka korkaخوف
4yeterakkabukollayarakرقب
5kaledediقول
6rabbiRabbimربب
7neccinibeni kurtarنجو
8mine-den
9l-kavmikavim-قوم
10z-zaliminezalimظلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunun üzerine Musa, korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. "Ey Rabbim! Beni, zalim toplumdan kurtar!" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Musa) korku içinde, (etrafı) gözetleyerek şehirden çıkmış (ve) "Rabbim! Beni zalimler topluluğundan koru!" diye dua etmişti.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Korku içinde, çevreyi kollayarak oradan kaçtı. "Efendim, beni şu zalim toplumdan kurtar" dedi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bunun üzerine korku içinde etrafı kollayarak oradan ayrıldı: "Rabb'im! Beni bu zalim halktan kurtar." dedi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Musa korku içinde, ortalığı gözetleye gözetleye şehri terk etti. "Rabbim! Beni bu zalimler topluluğunun elinden kurtar" dedi.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Bunun üzerine, korku içinde bakınarak çıkıp gitti. Dedi ki: "Efendim! Haksızlık yapanlar toplumundan beni kurtar!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bunun üzerine, korku dolu gözlerle etrafa bakınarak orayı terk ederken, bir yandan şöyle yakarıyordu: "Rabbim! Beni şu zalim toplumun elinden kurtar!"

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bunun üzerine Musa, oradan korka korka çıktı. Her yanı gözlüyordu. Şöyle yakardı: "Rabbim, beni şu zalimler topluluğundan kurtar!"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hemen korku içinde çevreyi gözetleyerek şehirden çıktı ve: "Ey Rabbim, kurtar beni bu zalim kavimden!" dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bunun üzerine (Musa) korku içinde çevresine bakınarak ve "Ey Rabbim, zalimlere karşı beni koru!" diye dua ederek oradan uzaklaştı.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Musa, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar" dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Derhal oradan korku ile çıktı gözetiyordu, dedi: ya rabbi! kurtar beni bu zalim kavmden

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Musa, etrafı) kollayarak, korka korka oradan çıktı: "Rabbim, beni şu zalim kavimden kurtar!" dedi.

Gültekin Onan
Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıkdı. "Rabbim, dedi, beni o zaalimler güruhundan kurtar".

İbni Kesir
Bunun üzerine korku içinde gözetleyerek oradan çıktı ve: Rabbım; beni, o zalimler güruhundan kurtar, dedi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bunun üzerine korku içinde etrafını gözetleyerek oradan çıkıp gitti. -Rabbim, dedi. Beni zalim kavimden kurtar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve:"Şu zalimler güruhunun elinden beni halas eyle ya Rabbi!" diye yalvardı.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bunun üzerine (Musa) korkarak, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı... (Musa) dedi ki: "Rabbim, zalim toplumdan beni kurtar!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Korku içinde, çevreyi kollayarak oradan kaçtı. 'Rabbim, beni şu zalim toplumdan kurtar,' dedi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bunun üzerine korku içinde etrafı kollayarak oradan ayrıldı: "Rabb'im! Beni bu zalim halktan kurtar." dedi.

Rashad Khalifa The Final Testament
He fled the city, afraid and watchful. He said, "My Lord, save me from the oppressive people."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He exited the city, afraid and watchful. He said: "My Lord, save me from the wicked people."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He exited the city, afraid and watchful. He said, "My Lord, save me from the wicked people."