Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, sana inanan bir halk için ders alsınlar diye Musa ve Firavun'un haberinden bir kısım gerçeği anlatacağız.

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Netlu aleyke min nebei musa ve fir'avne bil hakkı li kavmin yu'minun.
#kelimeanlamkök
1netluokuyacağızتلو
2aleykesana
3minbir parçayı
4nebeihaberindenنبا
5musaMusa
6ve fir'avneve Fir'avn'ın
7bil-hakkigerçek olarakحقق
8likavminbir toplum içinقوم
9yu'minuneinananامن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sana, Firavun ile Musa arasında geçen olayların bir bölümünü, inanacak olanlar için bütün gerçeği ile anlatacağız.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İman edecek bir toplum için Musa ile Firavun'un haberinden bir kısmını
*
sana bir amaç ile tilavet etmekteyiz (okuyup aktarmaktayız).

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Gerçeği onaylayan bir toplum için, Musa ile Firavunun bir kısım haberini sana doğru olarak anlatmaktayız.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Biz, sana inanan bir halk için ders alsınlar diye Musa ve Firavun'un haberinden bir kısım gerçeği anlatacağız.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sana Musa ile Firavun'un olaylarını, gerçeğine uygun olarak arka arkaya anlatacağız ki, inanan bir topluluk
*
için faydalı olsun.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Musa ile Firavun'un haberlerinden bir bölümünü, inanan bir toplum için, sana gerçek olarak okuyacağız.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İmanlı bir toplum (oluşturmak) için, sana Musa ve Firavun arasında geçen olaylardan bir kısmını sahih bir amaca uygun olarak aktaracağız.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İman edecek bir toplum için, Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana hak olarak okuyacağız.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa ibret olsun diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Sana Firavun'la Musa arasında geçen olayların bir bölümünü inanmaya eğilimli insanlar için bütün gerçeğiyle anlatacağız.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İman eden bir kavm için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sana Musa ve Fir'avn kıssasından hakkıyle biraz okuyacağız iyman edecek kavm için

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İnanan bir toplum için Musa ile Fir'avn'ın haberinden bir parçayı, gerçek olarak sana okuyacağız:

Gültekin Onan
İnanmış bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavunun haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Muusa ile Fir'avn haberinden bir kısmını, iman edecek bir zümre (nin faidelenmesi) için, hak olarak sana okuyacağız.

İbni Kesir
Sana, Musa ile Firavun'un haberinden inanacak bir kavim için doğru olarak anlatacağız.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sana, Musa ve Firavun'un haberlerinden, inanan bir toplum için hakkıyla okuyacağız.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İnanacak kimseler için, sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını, gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İman eden bir kavim için, Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana Hak olarak tilavet edeceğiz.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnanan bir toplum için, Musa ile Firavun'un bir kısım haberini sana doğru olarak anlatmaktayız.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Biz, sana inanan bir toplum için ders alsınlar diye Musa ve Firavun'un haberinden bir kısım gerçeği açıklayacağız.

Rashad Khalifa The Final Testament
We recite to you herein some history of Moses and Pharaoh, truthfully, for the benefit of people who believe.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
We recite to you from the news of Moses and Pharaoh with fact, for a people who believe.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We recite to you from the news of Moses and Pharaoh with truth, for a people who acknowledge.