Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sen, sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; ama Allah hak edeni doğru yola iletir. O, doğru yolu seçenleri iyi bilir.

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinnallahe yehdi men yeşa', ve huve a'lemu bil muhtedin.
#kelimeanlamkök
1innekeşüphesiz sen
2la
3tehdidoğru yola iletemezsinهدي
4menkimseyi
5ehbebtesevdiğinحبب
6velakinnefakat
7llaheAllah
8yehdidoğru yola iletirهدي
9menkimseyi
10yeşa'udilediğiشيا
11ve huveve O
12ea'lemudaha iyi bilirعلم
13bil-muhtedineyola gelecek olanlarıهدي

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis Allah dileyene hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın ancak Allah dileyeni (layık gördüğünü) doğru yola ulaştırır.
*
O, doğru yola ulaştırılmış olanları iyi bilendir.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece ALLAH'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sen, sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; ama Allah hak edeni doğru yola iletir. O, doğru yolu seçenleri iyi bilir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sen istediğini doğru yola getiremezsin, ama Allah, yola gelmeyi tercih edeni doğru yola getirir. Kimin doğruya yöneldiğini en iyi o bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Aslında, sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Ancak Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Çünkü O, doğru yola erişecek olanları bilir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Şüphesiz ki sen sevdiğin herkesi doğru yola yöneltemezsin; ve fakat Allah (isteyenin) doğru yola yönelmesini diler: zira O kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şu bir gerçek ki, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin. Ama Allah, dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri O daha iyi bilir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri o daha iyi bilir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Gerçek şu ki, sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır, (yönelmek) isteyeni doğru yola yönelten; ve yine O'dur, doğru yola girecek olanları en iyi bilen.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Doğrusu sen sevdiğine hidayet veremezsin ve lakin Allah, kimi dilerse hidayet verir ve hidayete irecekleri o, daha iyi bilir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Ey Muhammed), sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allah, dilediğini doğru yola iletir. O, yola gelecek olanları daha iyi bilir.

Gültekin Onan
Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Tanrı, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Hakıykat sen (Habibim, her) sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allahdır ki kimi dilerse ona hidayet verir ve O, hidayete erecekleri daha iyi bilendir.

İbni Kesir
Muhakkak ki sen; her sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah; dilediğini hidayete erdirir. Ve hidayete erecekleri en iyi O, bilir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat, Allah, dilediğini doğru yola iletir. Çünkü hidayete layık olanları en iyi o bilir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin, lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kesinlikle sen, sevdiğini hakikate erdiremezsin! Ne var ki Allah dilediğini hakikate yönlendirir! "HU" hakikati yaşayacakları bilir! (Çünkü kendi Esma'sıyla o istidat ve kabiliyette yaratmıştır onları. )

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece ALLAH'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sen, sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; ama Allah dilediğini
*
doğru yola iletir. O, doğru yolu seçenleri daha iyi bilir.

Rashad Khalifa The Final Testament
You cannot guide the ones you love. GOD is the only One who guides in accordance with His will, and in accordance with His knowledge of those who deserve the guidance.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
You cannot guide whom you love. But it is God who guides whom He wills; and He is fully aware of those who receive the guidance.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
You cannot guide whom you love. But it is God who guides whom He wills; and He is fully aware of those who receive the guidance.