Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İzin Günü, bütün özür yolları onlara kapanır. Artık onlar sorulmazlar.

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ
Fe amiyet aleyhimul enbau yevme izin fe hum la yetesaelun.
#kelimeanlamkök
1feamiyetkör olmuşturعمي
2aleyhimuonlara
3l-enba'uhaberlerنبا
4yevmeizino gün
5fehumve onlar
6la
7yetesa'elunebirbirlerine de soramazlarسال

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İşte o gün, onlara bütün haberler körleşmiştir. Birbirlerine soramazlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
O gün o (inkârcı)lara bütün haberler (bahaneler) kapanacak,
*
birbirlerine (hiçbir şey) soramayacaklardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O gün gerçekleşen olayları kavrayamayacaklar ve birbirlerini sorgulayamayacaklardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İzin Günü
*
, bütün özür yolları onlara kapanır. Artık onlar sorulmazlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
O gün haber kaynakları tükenir. Birbirlerine bir şey de soramazlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Böylece, o gün, tüm yollar kapanmıştır; artık sorulmazlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat artık onlara (kendilerini kurtaracak) haberlerin yolu kapanmış olacak; dahası onlar, birbirlerine de soramayacak.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Artık o gün onlara karşı tüm haberler kör olmuştur. Birbirlerine de bir şey soramazlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Artık o gün, haberler onlar için körelmiştir; birbirlerine de soramazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Artık onlara o gün bütün haberler kör (kapkaranlık) olmuştur. O vakit onlar birbirlerine de soruşamazlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ne var ki, o Gün, geçmişte olup bitenler için bir mazeret, bir açıklama getirmek yönünde önlerinde bütün yolların kapanmış olduğunu görecekler; ve bu konuda birbirlerine de herhangi bir şey soramayacaklar.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Artık o gün onlara bütün haberler kör olmuştur, o vakıt onlar artık birbirlerine de soruşmazlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O gün haberler, onlara kör olmuştur (yani sözler sanki kör olmuştur, hiçbir söz gelip onların ağızlarını bulamaz, yanıt verecek bir tek kelime bulamazlar) onlar, birbirlerine de soramazlar.

Gültekin Onan
Artık o gün, haberler onlar için körelmiştir; birbirlerine de soramazlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Artık o gün onlara karşı haberler kör olmuşdur. Artık yekdiğerine de (bir şey) soramazlar.

İbni Kesir
Ama o gün, onlara karşı bütün haberler kör olmuştur. Birbirlerine de soramazlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
O gün, bütün duyuları körleşir; birbirleriyle bile konuşamazlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Birden dünyaları kararır, bir tek kelime ile olsun cevap veremezler; birbirlerine soracak halleri de kalmaz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Oysa o süreçte tüm geçmişin haberleri onlara kapanır! Onlar birbirlerine de soramazlar!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
O günde gerçekleşen olaylar karşısında şaşkına dönmüşlerdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İzin Günü, bütün özür yolları onlara kapanır. Artık onlar sorulmazlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
They will be so stunned by the facts on that day, they will be speechless.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They will be shocked by the news on that Day, they will be speechless.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They will be shocked by the news on that day, they will be speechless.