/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ant olsun! Çok zayıf olduğunuz Bedir'de de, Allah size yardım etmişti. O halde, Allah'a karşı takvalı* olun ki şükretmiş* olasınız.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Ve lekad nasarakumullahu bi bedrin ve entum ezilleh, fettekullahe leallekum teşkurun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde, Allah size Bedir'de yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki, O'na şükretmiş olasınız.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Nitekim siz zayıf durumda iken, Bedir'de, ALLAH size yardım edip zafere ulaştırdı. Teşekkürünüzü belirtmek için ALLAH'ı dinlemelisiniz
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ant olsun! Çok zayıf olduğunuz Bedir'de de, Allah size yardım etmişti. O halde, Allah'a karşı takvalı* olun ki şükretmiş* olasınız.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Siz güvenlik zaafına düşmüşken* bile Allah, Bedir'de yardımıyla sizi zafere ulaştırdı. Öyleyse Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun ki O'na karşı görevinizi yerine getiresiniz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Zaten gerçek şu ki, Allah, siz güçsüzken, Bedir'de size yardım etti. Artık, Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın; böylece, belki şükredersiniz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Nitekim siz oldukça zayıf bir haldeyken, Allah size Bedir'de de yardım etmişti. O halde, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki, şükredenlerden olasınız!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yemin olsun ki, ezik-boynu bükük olduğunuz bir sırada Allah size Bedir'de de yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredebilesiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah'tan sakının, O'na şükredebilesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Gerçek şu ki, sizler çaresiz birkaç kişi iken Allah, size Bedir'de sırf yardımı ile zafer verdi. O halde Allah'tan korkun ki, şükretmiş olasınız.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Zira, siz son derece zayıfken Allah, Bedir'de size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ki şükredenlerden olasınız.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Filhakika sizler bir kaç biçare iken Bedirde Allah sizi mahza nusratiyle muzaffer buyurdu o halde Allaha korunun ki şükredesiniz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Allah mü'minlere yardım eder). Nitekim Allah, zayıf durumda bulunduğunuz Bedir'de de size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredesiniz.
Gültekin Onan
Andolsun, siz güçsüz iken Tanrı size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Tanrı'dan sakının, O'na şükredebilesiniz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Andolsun ki siz (adedce, silahça, binekçe düşmandan daha) zaif ve dun iken Allah size "Bedir" de kafi bir zafer verdi. Allahdan sakının, taki şükretmiş olasınız.
İbni Kesir
Andolsun ki siz, düşkün bir durumda iken Bedir'de Allah size kat'i bir zafer vermişti. Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, size Bedir'de daha zayıf olduğunuz halde yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredesiniz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Gerçekten, sizler birkaç biçare iken, Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Gerçekten) siz zayıf ve çaresiz bir haldeyken, Allah size Bedir'de zafer verdi. O halde Allah'tan korunun ki böylece değerlendirenlerden olasınız.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD has granted you victory at Badr, despite your weakness. Therefore, you shall observe GOD, to show your appreciation.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God had granted you victory at Badr, while you had been the lesser, so reverence God that you may be thankful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God had granted you victory at Badr while you had been the lesser, so be aware of God that you may be thankful.
# Kelime Anlam Kök
1 velekad: nitekim
2 nesarakumu: size yardım etmişti نصر
3 llahu: Allah
4 bibedrin: Bedir'de
5 veentum: ve siz
6 ezilletun: zayıf durumdayken ذلل
7 fetteku: O halde korkun وقي
8 llahe: Allah'tan
9 leallekum: umulur ki
10 teşkurune: şükredersiniz شكر