/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hani! İçinizden iki grup korkuya kapılıp, geri çekilmeye yeltenmişti. Halbuki Allah, onların velisiydi*. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül* etsinler.

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
İz hemmet taifetani minkum en tefşela vallahu veliyyuhuma ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da hatırla. Halbuki Allah onlara yakındı. Müminler yalnız Allah'a güven duymalıdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sizden iki grup nerede ise bozguna uğradı. Oysa ALLAH onların Sahibiydi. İnananlar ALLAH'a güvensin.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hani! İçinizden iki grup korkuya kapılıp, geri çekilmeye yeltenmişti. Halbuki Allah, onların velisiydi*. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül* etsinler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah müminlerin en yakını olduğu halde içinizden iki bölük korkudan dağılmaya yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aranızdan iki küme, korkuyla çözülmek üzereydi. Oysa Allah, onların dostuydu. İnananlar, artık Allah'a güvensinler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İçinizdeki iki grubun -Allah onların velisi olduğu halde- paniğe kapıldığını da (biliyordu). Artık mü'minler yalnız Allah'a güvenmeliler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sizden iki takım, korku ile bozulmak üzereydi. Halbuki Allah onların Veli'siydi. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
O zaman sizden iki grup, neredeyse 'çözülüp geri çekilmek' istemişti. Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O zaman içinizden iki grup oluşturanlar, Allah yardımcıları iken, yılıp çekilmek istemişlerdi. Demek ki, inananlar, yalnızca Allah'a dayanmalıdırlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını (da); halbuki Allah onlara yakındı ve müminler yalnız Allah'a güven duymalıydılar:
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü'minler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O dem ki içinizde iki taife yılmak istemişlerdi Allah zahirleri iken, ve ancak Allaha demek dayanmalı mü'minler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sizden iki takım, korkup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah, kendilerinin dostu idi. İnananlar, Allah'a dayansınlar.
Gültekin Onan
O zaman sizden iki grup neredeyse 'çözülüp geri çekilmek' istemişti. Oysa Tanrı onların (velisi) yardımcısıydı. Artık inançlılar yalnızca Tanrı'ya tevekkül etsinler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O zaman içinizden iki zümre za'f göster (mek iste) mişdi. Halbuki onların yardımcısı Allahdı. Mü'minler ancak Allaha güvenib dayanmalıdır.
İbni Kesir
O zaman sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki onların dostu Allah idi. Mü'minler yalnız Allah'a güvenip, dayansınlar.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İçinizden iki grup, Allah yardımcıları olmasına rağmen, az kalsın yılgınlık gösteriyorlardı. Müminler, Allah'a bağlansınlar!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde, korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen, yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
O zaman sizden iki grup korkup bozulmaya yüz tutmuştu. Allah onların Veliyy'i idi. İman edenler Allah'a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Two groups among you almost failed, but GOD was their Lord. In GOD the believers shall trust.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
When two parties from among you were obsessed that they would fail; while God was their supporter. In God the believers should trust.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
When the two parties from among you were concerned about their failure, though God was their ally. In God those who acknowledge should trust.
# Kelime Anlam Kök
1 iz: o vakit
2 hemmet: yüz tutmuştu همم
3 taifetani: iki takım طوف
4 minkum: sizden
5 en:
6 tefşela: korkup bozulmaya فشل
7 vallahu: halbuki Allah
8 veliyyuhuma: kendilerinin dostu idi ولي
9 ve ala:
10 llahi: Allah'a
11 felyetevekkeli: dayansınlar وكل
12 l-mu'minune: inananlar امن