/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bunlar: Sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, infak eden ve seher vaktinde bağışlanma dileyenlerdir.

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ
Es sabirine ves sadıkine vel kanitine vel munfikine vel mustagfirine bil eshar.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
- Allah, "Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru" diyenlerin, zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, Rablerine yürekten bağlı olanların, servetlerini Allah yolunda harcayanların ve seherlerde bütün kalpleriyle af dileyenlerin kalplerindeki her şeyi görür.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Onlar, sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bunlar: Sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, infak eden ve seher vaktinde bağışlanma dileyenlerdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlar sabırlı, özü sözü doğru, Allah'a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher vakitlerinde* bağışlanma dileyen kimselerdir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Dirençli olanlar, doğruyu söyleyenler, içtenlikle özgüleyenler, yardımlaşmak amacıyla paylaşanlar ve güneşin doğmasına yakın zamanlarda bağışlanma dileyenlerdir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(zorluklara) sabredenleri, (imana) sadakat gösterenleri, (Allah'a) boyun eğenleri, (O'nun için) harcayanları, (günahlarından dolayı) seherlerde canı gönülden yalvaranları (da görür).
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kullar ki sabredenlerdir, özü-sözü doğru olanlardır, ilahi huzurda duranlardır, nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlardır; seherlerde, bağışlanmak için yakaranlardır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O sabredenleri, doğruluktan ayrılmayanları, divan duranları, nafaka verenleri ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri koru! derler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, (Rablerine) yürekten bağlı olanların, (servetlerini Allah yolunda) harcayanların ve bütün kalpleriyle af dileyenlerin.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(16-17) (Bunlar), "Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru" diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah'tan) bağışlanma dileyenlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O sabr edenleri, o sıdk-u sadakatle gidenleri, o divan duranları, o nefaka verenleri, ve o seher vakitleri istiğfar eyleyenleri
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sabredenleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranları, Allah için (mal) harcayanları ve seherlerde istiğfar edenleri (Allah'tan bağışlanmalarını dileyenleri Allah) görmektedir.
Gültekin Onan
Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(16-17) (O takvaaya erenler): "Ey Rabbimiz, biz iman etdik. Artık bizim günahlarımızı yarlığa ve bizi o ateşin azabından koru" diyenler, sabredenler, (imanlarında) gerçek olanlar, (Allaha) itaatle boyun eğenler, infaak edenler, seharlarda Allahdan mağfiret isteyenlerdir.
İbni Kesir
Sabredenler, doğru olanlar, gönülden ibadet edenler, infak edenler ve seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(Onlar): Sabredenler, sadık olanlar, gönülden boyun eğenler, sadaka verenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Onlar) sabredenlerdir, sadıklardır, kanitlerdir (kulluğunun idrakıyla boyun eğmişlerdir), (muhtaçlara) bağışlayanlardır, seher vakti (uyanma sürecinde) eksikliklerinden dolayı istiğfar edenlerdir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They are steadfast, truthful, submitting, charitable, and meditators at dawn.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The patient, and the truthful, and the dutiful, and the givers, and the seekers of forgiveness in the late hours of the night.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The patient, the truthful, the devout, the givers, and the seekers of forgiveness in the late periods of the night.
# Kelime Anlam Kök
1 es-sabirine: sabredenler صبر
2 ve ssadikine: ve sadık olanlar صدق
3 velkanitine: ve gönülden itaat edenler قنت
4 velmunfikine: ve infak edenler نفق
5 velmustegfirine: ve istiğfar edenler غفر
6 bil-eshari: seherlerde سحر