/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kendisinden başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri* tanıktırlar. O'ndan başka ilah yoktur. O, Mutlak Üstün Olan ve En Doğru Hüküm Veren'dir.

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve, vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst, la ilahe illa huvel azizul hakim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah ile melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir. O'ndan başka tanrı yoktur, kudret ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de... O'ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kendisinden başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri* tanıktırlar. O'ndan başka ilah yoktur. O, Mutlak Üstün Olan ve En Doğru Hüküm Veren'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'tan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve doğruluktan şaşmayan bilgi sahipleri şahittir.* Evet, O'ndan başka ilah yoktur. Daima üstün olan, bütün kararları doğru olan O'dur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, Kendisinden başka Tanrı olmadığına tanıklık eder. Melekler ve bilgisi olanlar da adaletle bunu yaparlar: "O'ndan başka Tanrı yoktur. Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah şahittir ki O'ndan başka ilah yoktur; melekler de, adaleti şiar edinen ilim adamları da (şahittirler ki) O'ndan başka ilah yoktur; O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet edendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, o Aziz ve Hakim olandan başka hiçbir ilah yoktur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirerek şahittirler. O'ndan başka tanrı yoktur; güçlüdür, hikmet sahibidir O.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir: O'ndan başka tanrı yoktur, Kudret ve Hikmet Sahibi(dir).
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O'ndan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şahadet eyledi Allah şu hakikate: "başka Tanrı yok ancak o", bütün meleklerle ilim uluları da adl-ü hakkaniyyetle durarak şahid: başka Tanrı yok ancak o, aziz o hakim o.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına şahiddir. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle şahiddir (ki O'ndan başka tanrı yoktur. O), azizdir, hakimdir.
Gültekin Onan
Tanrı, gerçekten kendisinden başka tanrı olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka tanrı olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka tanrı yoktur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah, şu hakıykatı: Kendinden başka hiç bir Tanrı olmadığını, adaleti ayakda tutarak (delilleriyle, ayetleriyle) açıkladı. Melekler (bunu ikrar etdi, hakıyki) ilim saahibleri (nebiler, alimler) de (böylece inandı). Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. (O), mutlak gaalibdir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.
İbni Kesir
Allah, şehadet etti ki: Gerçekten O'ndan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahibleri de adaleti ayakta tutarak buna şehadet ettiler; O'ndan başka ilah yoktur. O, Aziz'dir, Hakim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah şahittir ki kendisinden başka bir ilah yoktur. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de (buna şahittir.) O'ndan başka ilah yoktur. O, azizdir, hakimdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'tan başka tanrı bulunmadığına şahid bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, aziz ve hakim (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah'tan başka tanrı olmadığına şahittirler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah şehadet eder, kendisidir "HU"; tanrı yoktur; sadece "HU"! Esma'sının kuvveleri olanlar (melaike) ve Ulül İlm de (ilim açığa çıkardığı mahaller) bu hakikatin Hak oluşuna şehadet eder, Adl'i kaim kılarlar. Tanrı yoktur, sadece "HU"; Aziyz, Hakiym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD bears witness that there is no god except He, and so do the angels and those who possess knowledge. Truthfully and equitably, He is the absolute god; there is no god but He, the Almighty, Most Wise.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God bears witness that there is no god except He, as do the angels, and those with knowledge, He is standing with justice. There is no god except He, the Noble, the Wise.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God bears witness that there is no god but He; as do the controllers, and those with knowledge; He is standing with justice. There is no god but He, the Noble, the Wise.
# Kelime Anlam Kök
1 şehide: şahiddir (ki) شهد
2 llahu: Allah
3 ennehu: şüphesiz
4 la: yoktur
5 ilahe: tanrı اله
6 illa: başka
7 huve: O'ndan
8 velmelaiketu: ve melekler ملك
9 ve ulu: ve sahipleri اول
10 l-ilmi: ilim علم
11 kaimen: gözeten قوم
12 bil-kisti: adaletle قسط
13 la: yoktur
14 ilahe: tanrı اله
15 illa: başka
16 huve: O'ndan
17 l-azizu: azizdir عزز
18 l-hakimu: hakimdir حكم