Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Yaralanmalarına rağmen, Allah ve Rasul'ünün davetine uyanlar, iyilik yapanlar ve Allah için takvalı olanlar için çok değerli bir karşılık vardır.
الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ
Ellezinestecabu lillahi ver resuli min ba'di ma asabehumul karh, lillezine ahsenu minhum vettekav ecrun azim.
#kelimeanlamkök
1ellezineO(mü'mi)nler ki
2stecabuçağrısına uydularجوب
3lillahiAllah'ın
4ve rrasulive Elçininرسل
5min
6bea'disonra bileبعد
7mane ki
8esabehumuisabet ettiصوب
9l-karhubir yaraقرح
10lillezineonlar için vardır
11ehsenugüzel davrananlarحسن
12minhumonlardan
13vettekavve korunanlar içinوقي
14ecrunbir ecirاجر
15azimunpek büyükعظم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyanlar, özellikle bunların içinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük ödül vardır.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O inananlar ki, savaşta yara aldıktan sonra bile ALLAH'ın ve elçisinin çağrısına uydular. İyilik yapıp erdemli davrananları için büyük bir ödül var.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yaralanmalarına rağmen, Allah ve Rasul'ünün davetine uyanlar, iyilik yapanlar ve Allah için takvalı olanlar için çok değerli bir karşılık vardır.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Savaşta yara aldıktan sonra, Allah'ın ve Elçisinin çağrısına koşanlardan güzel davranan ve Allah'tan çekinerek korunanlar, büyük bir ödül alacaklardır.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yaralandıktan sonra bile, Allah'ın ve elçinin çağrısına karşılık verdiler. İyilik yapanlar ve sorumluluk bilinci taşıyanlar için büyük bir ödül vardır.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar ki, kendilerine dokunan zarardan sonra Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına uydular; bunlardan iyilikte sebat gösterenleri ve sorumluluk bilincini kuşananları muazzam bir karşılık beklemektedir.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
O müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve resulün çağrısına cevap verdiler. Onlar içinden, güzel işler yapıp takvaya sarılanlara büyük bir ödül vardır.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hele yara aldıktan sonra Allah'ın ve peygamberin emrine uyanların. Müminler içinden özellikle iyilik yapıp fenalıktan sakınanlara pek büyük bir mükafat vardır.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
O inananlar ki başlarına gelen beladan sonra Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına uydular. İyilik yapmada sebat edenleri ve Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları muhteşem bir karşılık bekliyor:
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
hele o, kendilerine yara değdikten sonra Allahın ve Peygamberin emrine icabet eyleyenler: mü'minler içinden bilhassa böyle ihsan ve ittika edenler için pek büyük bir ecir var
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O(mü'mi)nler ki yaralandıkları halde yine Allah'ın ve Elçinin çağrısına uydular; onlardan güzel davrananlar ve (günahlardan) korunanlar için pek büyük ecir vardır.
Gültekin Onan
Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Tanrı ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kendilerine yara isaabet etdikden sonra yine Allanın ve Peygamberin da'vetine icabet edenler, (hele) içlerinden iyilik yapanlar ve (fenalıkdan) sakınanlar için pek büyük mükafat vardır.
İbni Kesir
Kendileri yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin davetine koşanlar, ihsan edenler ve sakınanlar için pek büyük mükafat vardır.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar kendilerine isabet eden yaradan sonra da Allah'a ve Resulüne icabet edenlerdir. Onlardan iyilik eden ve takva sahibi olanlar için büyük bir ecir vardır.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlar gibi ihsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kendileri yara aldıktan sonra (bile) Allah ve Rasulün davetine icabet ettiler ki, onlardan ihsan sahibi olanlar ve korunanlar için aziym mükafat vardır.
Rashad Khalifa The Final Testament
For those who respond to GOD and the messenger, despite the persecution they suffer, and maintain their good works, and lead a righteous life, a great reward.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those who have answered God and the messenger after they were afflicted with wounds. For those of them who did good and were righteous is a great recompense.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
For those who have answered God and the messenger after they were afflicted with wounds, and for those of them who did good and were aware is a great reward.