/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"İnsanlar size karşı toplandılar, onlara derin saygı duyun." diyenlerin sözleri, onların imanlarını daha da artırdı: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.*" dediler.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Ellezine kale lehumun nasu innen nase kad cemeu lekum fahşevhum fe zadehum imana, ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bir kısım insanlar, müminlere, "Düşmanlarınız size karşı asker topladılar, sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!" dediler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Onlar ki insanlar kendilerine, 'Halk size karşı birleşip harekete geçmis; korkun onlardan,' dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: 'Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"İnsanlar size karşı toplandılar, onlara derin saygı duyun." diyenlerin sözleri, onların imanlarını daha da artırdı: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.*" dediler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bunlara (yolda) bazı kimseler şöyle dediler: "İnsanlar size karşı toparlandı, onlardan korkun". Bu söz imanlarını artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. O asla güveni boşa çıkarmaz!"
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İnsanlar, "Size karşı insanlar topladılar; artık onlardan korkun!" dediklerinde inançları arttı ve şöyle dediler: "Allah, bize yeterlidir. Çünkü O, ne güzel Koruyucudur!"*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar ki, malum insanlar kendilerine "Bakın, düşmanlarınız size saldırı için toplandı, onlardan korkun!" demişlerdi de, işte bu onların imanını artırmış ve şöyle cevap vermişlerdi: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
O müminler ki, insanlar kendilerine, "Halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan!" dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: "Allah bize yeter. Ne güzel Vekil'dir O!"
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar ki, insanlar kendilerine: "Haberiniz olsun, düşmanlarınız size saldırmak için toplandılar, onun için onlardan korkun!" dediler. Bu, onların imanını artırdı ve: "Bize Allah yetişir; O, ne güzel vekildir!" dediler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O inananlar ki başka insanlar tarafından, "Bakın, size karşı bir ordu toplanmış, onlardan kendinizi koruyun!" şeklinde uyarılmışlardı, ama bu, onların sadece imanını arttırdı ve "Allah bize kafidir; O, ne mükemmel bir koruyucudur!" diye cevap verdiler;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
onlar ki nas kendilerine haberiniz olsun nas sizin için tahşidat yaptılar onun için onlardan korkun dediler de bu kendilerinin imanlarını artırdı "Allah yetişir bize o ne güzel vekil" dediler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar ki, halk kendilerine: "(Düşman) İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!" deyince, (bu söz,) onların imanını artırdı. Ve: "Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir." dediler.
Gültekin Onan
Onlar kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde inançları artanlar ve: "Tanrı bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: ("düşmanlarınız olan) insanlar size karşı ordu hazırladılar, o halde onlardan korkun" dedi de bu (söz) onların imaanını artırdı ve: "Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir dediler.
İbni Kesir
Onlar ki: Bir takım kimseler kendilerine; düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar onlardan korkun dedikleri zaman, bu haber onların imanını artırır da, Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir, derler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlara bazı kimseler: -İnsanlar sizinle savaşmak için toplandı; onlardan korkun! dediklerinde bu onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diye karşılık verdiler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar, aman onlardan kendinizi koruyun." dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını artırmış ve "Hasbunallah ve ni'me'l-vekil" "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!" demişlerdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Sizinle savaşmak için bir ordu oluşturdular, korkun onlardan" dediklerinde; bu haber onların bilakis imanını arttırdı da şöyle cevapladılar: "Allah yeter bize, O ne güzel Vekiyl'dir!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
When the people say to them, "People have mobilized against you; you should fear them," this only strengthens their faith, and they say, "GOD suffices us; He is the best Protector."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The ones who the people said to them: "The people have gathered against you, so be concerned by them," but it only increased their faith and they said: "God is sufficient for us, and He is the best to put our trust in."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The ones who the people said to them: "The people have gathered against you, so be fearful of them," but it only increased their acknowledgement and they said, "God is enough for us, and He is the best defender."
# Kelime Anlam Kök
1 ellezine: onlar ki
2 kale: deyince قول
3 lehumu: kendilerine
4 n-nasu: halk نوس
5 inne: elbette
6 n-nase: (Düşman) İnsanlar نوس
7 kad: muhakkak
8 cemeu: (ordu) toplamışlar جمع
9 lekum: size karşı
10 fehşevhum: onlardan korkun خشي
11 fezadehum: (bu söz) onların artırdı زيد
12 imanen: imanını امن
13 ve kalu: ve dediler ki قول
14 hasbuna: bize yeter حسب
15 llahu: Allah
16 ve nia'me: ve ne güzel نعم
17 l-vekilu: vekildir وكل