Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, Mutlak Diri'dir, Varlığı Yöneten'dir.

اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, Mutlak Diri'dir, Varlığı Yöneten'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
O, Allah: O'ndan başka ilah yoktur; daima diridir, sürekli işinin başındadır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Allah! O'ndan başka Tanrı yoktur. Yaşayan ve Sonsuzdur; Her Şeyin Kaynağı ve Dayanağıdır!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah... İlah yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyum'dur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah ki, O'ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.
Gültekin Onan
Tanrı... O'ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zati, ezeli ve ebedi haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zatiyle, kemaliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegane haakimdir,her şey onunla kaaimdir).
İbni Kesir
Allah, O'ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum'dur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah o İlahtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O'dur, kayyum O'dur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HU" (HU ismi, hüviyet-i Zat'a işaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HU" denerek hüviyet-i Zat'ın alemlerden ve tüm manalarla kayıtlanmaktan beri olduğu vurgulanır, sonra O'nda açığa çıkan bir özelliğe işaret eden isim belirtilir, sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy'dır (hayatın kendisidir) ve Kayyum'dur (alemler O'nunla vücud bulur ve devam eder).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD: there is no god except He; the Living, the Eternal.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God, there is no god except He, the Living, the Sustainer.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God; there is no god, except He; the Living, the Sustainer.
# Kelime Anlam Kök
1 allahu: Allah (ki)
2 la: yoktur
3 ilahe: tanrı اله
4 illa: başka
5 huve: O'ndan
6 l-hayyu: daima diridir حيي
7 l-kayyumu: (yaratıklarını) koruyup yöneticidir قوم