Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Kendinden öncekilerini onaylayan Kitap'ı Hakk olarak sana indiren O'dur. Tevrat'ı ve İncil'i de O indirdi.
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ
Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil.
#kelimeanlamkök
1nezzeleindirdiنزل
2aleykesana
3l-kitabeKitabıكتب
4bil-hakkihak ileحقق
5musaddikandoğrulayıcı olarakصدق
6lima
7beyneبين
8yedeyhikendinden öncekiniيدي
9ve enzeleve indirmiştiنزل
10t-tevrateTevrat
11vel'incileve İncil'i de
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
-Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilahi kelamı sana safha safha indiren O'dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat'ı ve İncil'i de O indirmişti. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan gerçeklik bilgisini de. Allah'ın ayetlerini inkara şartlanmış olanlara gelince, onları acı bir azap beklemektedir; zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi,
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kendinden öncekilerini onaylayan Kitap'ı Hakk olarak sana indiren O'dur. Tevrat'ı ve İncil'i de O indirdi.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden
*
bu Kitab'ı sana, O indirmiştir. Tevrat'ı ve İncil'i de O indirmiştir.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ellerinde bulunanı doğrulayan Kitap'ı, gerçek olarak sana indirmiştir; Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Önceki (vahiy)lerden bugüne ulaşan hakiketleri doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapasağlam indiren O'dur; üstelik, Tevrat'ı ve İncil'i de O indirmiştir
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
O, sana Kitap'ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, sana kitabı, önündekileri doğrulayıcı olarak hak ile indirmektedir. Önceden insanları doğru yola iletmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Geçmişte vahyedilenlerden) bugüne ulaşan doğru haberleri tasdik eden bu ilahi kelamı sana safha safha indiren O'dur. Tevrat'ı ve İncil'i de O indirmişti;
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(3-4) O, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O sana kitabı bihakkın indirmekte: önündekileri bir musaddık olmak üzre, ki önceden nasa hidayet için Tevratı ve İncili indirmişti.
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sana Kitabı gerçek ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi, Tevrat ve İncil'i de indirmişti.
Gültekin Onan
Sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(3-4) (Habibim) O, sana Kitabı hak (ve) kendinden evvelkileri (de) tasdıyk edici olarak (tedricen) indirdi. Bundan evvel de Tevrat ile Incili indirmişdi (ki onlar) insanlar için birer hidayetdi. Hak ile baatılı ayırd eden (hüküm) leri de indirdi. Allanın (hak olan, mahz-ı hidayet olan) ayetlerine küfredenler (yok mu?) onlar için pek çetin bir azab vardır. Allah cezada amansız bir gaalib-i mutlakdır.
İbni Kesir
Sana kitabı hak ile ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Ve Tevart'ı ve İncil'i indirdi.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
O, sana, önceden indirdiği Tevrat ve İncil'i tasdik eden kitabı hak olarak indirmiştir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O'dur. Bundan önce de, insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Senin ellerin arasındaki, geçmişten gelen Hak bilgileri tasdikleyen bu Kitabı (Hakikat ve Sünnetullah bilgisini), Hakk'ın ta kendisi olarak, inzal etti (bilincinde açığa çıkardı). Tevrat (Musa'ya gelen vahiyler) ve İncil'i (İsa'ya vahyolanı) de inzal etmişti.
Rashad Khalifa The Final Testament
He sent down to you this scripture, truthfully, confirming all previous scriptures, and He sent down the Torah and the Gospel
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He sent down to you the Book with the truth, authenticating what is between his hands; and He sent down the Torah and the Gospel.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He sent down to you the book with truth, authenticating what is present with it; and He sent down the Torah and the Injeel...