Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Zurriyyeten ba'duha min ba'd, vallahu semiun alim.
#kelimeanlamkök
1zurriyyetentüreyen nesil(ler)dirذرر
2bea'duhabazısı (birbirinden)بعض
3min-ndan
4bea'dinbazısıبعض
5vallahuAllah
6semiunişitendirسمع
7alimunbilendirعلم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Birbirlerinin soyundan olarak... ALLAH İşitir, Bilir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunlardan biri diğerinin soyundandır. Dinleyen ve bilen Allah'tır.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Birbirlerinden gelen soylardır. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Bunlar) birbirinin soyundandır: Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Birbirinden gelen bir zürriyet olarak; Allah işitendir, bilendir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Tek bir soy zinciri halinde. Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(33-34) Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir zürriyyet olarak; biribirinden (hep tevhid dininden), ve Allahdır işiden; bilen
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allah işitendir, bilendir.
Gültekin Onan
Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(33-34) Gerçek, Allah Ademi, Nuhu, İbrahim haanedanını, Imran ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemaliyle bilicidir.
İbni Kesir
Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Semi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
(33-34) Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(33-34) Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semi'dir, alimdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir).
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Birbirinden gelme, tek bir nesil olarak... Allah Semi'dir, Aliym'dir.
Rashad Khalifa The Final Testament
They belong in the same progeny. GOD is Hearer, Omniscient.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
A progeny each from the other, and God is Hearer, Knower.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
A progeny each from the other, and God is Hearer, Knower.