/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Zurriyyeten ba'duha min ba'd, vallahu semiun alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
- Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Birbirlerinin soyundan olarak... ALLAH İşitir, Bilir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bunlardan biri diğerinin soyundandır. Dinleyen ve bilen Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Birbirlerinden gelen soylardır. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Bunlar) birbirinin soyundandır: Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Birbirinden gelen bir zürriyet olarak; Allah işitendir, bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Tek bir soy zinciri halinde. Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(33-34) Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir zürriyyet olarak; biribirinden (hep tevhid dininden), ve Allahdır işiden; bilen
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allah işitendir, bilendir.
Gültekin Onan
Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(33-34) Gerçek, Allah Ademi, Nuhu, İbrahim haanedanını, Imran ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemaliyle bilicidir.
İbni Kesir
Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Semi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(33-34) Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(33-34) Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semi'dir, alimdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Birbirinden gelme, tek bir nesil olarak. . . Allah Semi'dir, Aliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They belong in the same progeny. GOD is Hearer, Omniscient.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
A progeny each from the other, and God is Hearer, Knower.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
A progeny each from the other, and God is Hearer, Knower.
# Kelime Anlam Kök
1 zurriyyeten: türeyen nesil(ler)dir ذرر
2 bea'duha: bazısı (birbirinden) بعض
3 min: -ndan
4 bea'din: bazısı بعض
5 vallahu: Allah
6 semiun: işitendir سمع
7 alimun: bilendir علم