/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

O*, mihrapta dikilmiş salat* ederken, melekler: "Allah, seni yahya* ile müjdeliyor, O, Allah'tan gelen kelimeyi tasdik eden, toplumuna öncülük yapan, kendisine sahip olan, iyilerden bir nebi olacak." diye seslendiler.

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
Fe nadethul melaiketu ve huve kaimun yusalli fil mihrabi, ennallahe yubeşşiruke bi yahya musaddikan bi kelimetin minallahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mines salihin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Zekeriyya mabedde durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: "Allah sana, kendi katından bir sözün gerçekleştiğini doğrulayacak, efendi, iffetli, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Tapınakta durmuş namaz kılıyorken melekler ona, 'ALLAH seni, ALLAH'ın Sözünü doğrulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan Yahya ile müjdeliyor,' diye seslendiler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
O*, mihrapta dikilmiş salat* ederken, melekler: "Allah, seni yahya* ile müjdeliyor, O, Allah'tan gelen kelimeyi tasdik eden, toplumuna öncülük yapan, kendisine sahip olan, iyilerden bir nebi olacak." diye seslendiler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Meryem'in olduğu) dairede, ayakta namazda iken melekler şöyle seslendiler: "Allah sana, Allah'ın bir sözünü onaylayacak*; önder, kendine hakim ve iyilerden bir nebi olacak olan Yahya'yı müjdeliyor."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bunun üzerine, Zekeriya tapınakta namaz kılarken, melekler, Ona, şöyle seslendi: "Allah, Yahya'yı, sevinçli bir haber olarak sana veriyor. Allah'tan bir sözü doğrulayan, seçkin, benliğine egemen, erdemli bir peygamber olarak!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Zekeriyya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: "Allah sana, Allah'tan gelen kelamı doğrulayıcı bir kelime olan, saygın bir konuma sahip, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak Yahya'yı müjdeliyor.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Zekeriyya mihrapta durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle çağırmıştı: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi; nefsine egemen bir benlik, hayır ve barışı sevenlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O kalkmış mihrabda namaz kılarken melekler kendisine şöyle seslendiler: "Haberin olsun, Allah sana, Allah'tan gelen bir kelimeyi doğrulayacak, efendi, son derece nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeliyor.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bunun üzerine, mabedde dua ederken, melekler ona: "Allah sana, Kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin (bir yere sahip olacak), tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahya(nın doğumun)u müjdeliyor" diye seslendiler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, "Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler" diye seslendiler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Derken melaikeler kendisine nida ettiler, o kalkmış mihrabda namaz kılıyordu: Haberin olsun Allah sana Yahyayı müjdeliyor: Allahdan bir kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayet zahid, ve bir Peygamber, salihinden.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Zekeriyya, mabedde durmuş namaz kılarken, melekler ona: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak Yahya'yı müjdeler," diye ünlediler.
Gültekin Onan
O mihrabda namaz kılarken melekler ona seslendi "Tanrı, sana Yahya'yı müjdeler. O, Tanrı'dan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir".
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O, mihrabda durub namaz kılarken melekler ona (şöyle) nida ettir "Gerçek, Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdıyk edici, bir efendi, nefsine haakim ve saalihlerden bir peygamber olmak üzere Yahyayi müjdeler".
İbni Kesir
O, mihrabda namaz kılarken melekler ona seslendiler: Allah sana, kendisinden bir kelimeyi tasdik edici bir efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Mihrapta namaz kılmakta iken, melekler O'na, Allah'ın kendisine Yahya'yı, Allah'tan gelen bir kelimeyi tasdik eden, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak müjdelediğini söylediler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Zekeriyya mihrapta namaz kılmakta iken melekler kendisine seslenip: "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler." dediler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
O mabette Rabbine yöneliş halindeyken, melaike Ona nida etti: "Allah'tan sana Bi-kelimeyi (İsa - özel kuvvelerin açığa çıktığı Allah kelimesini) tasdik edici, seyyid (kuvvelerinin efendisi), hasur (nefsaniyetini kontrol eden) salihlerden bir Nebi olarak (varlığındaki Hakk'ı yaşayan) Yahya'yı müjdeler. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The angels called him when he was praying in the sanctuary: "GOD gives you good news of John; a believer in the word of GOD, honorable, moral, and a righteous prophet."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
So the angels called to him while he was standing, making contact, in the temple enclosure: "God gives you glad tidings of John, authenticating the word from God, and a master, and steadfast, and a prophet from the upright."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The controllers called him while he was standing and praying in the temple enclosure: "God gives you good tidings of John, authenticating a word from God, respectable, protected, and a prophet from the reformers."
# Kelime Anlam Kök
1 fenadethu: ona seslendiler ندو
2 l-melaiketu: melekler ملك
3 vehuve: ve O (Zekeriyya)
4 kaimun: durup قوم
5 yusalli: salat ederken صلو
6 fi:
7 l-mihrabi: mabedde حرب
8 enne: şüphesiz
9 llahe: Allah
10 yubeşşiruke: sana müjdeler بشر
11 biyehya: Yahya'yı
12 musaddikan: doğrulayıcı صدق
13 bikelimetin: bir kelimeyi كلم
14 mine: -tan
15 llahi: Allah-
16 ve seyyiden: ve efendi سود
17 ve hasuran: ve nefsine hakim حصر
18 ve nebiyyen: ve bir nebi olacak نبا
19 mine: -den
20 s-salihine: iyiler- صلح