/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Orada Zekeriyya, Rabb'ine dua etti: "Rabb'im! Bana katından iyi bir nesil bağışla. Kuşkusuz, Sen duayı işitensin."

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
Hunalike dea zekeriyya rabbeh, kale rabbi hebli min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semiud dua'.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Aynı yerde Zekeriyya Rabbine şöyle yalvardı: "Ey Rabbim! Tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla; zira sen, her yakarışı duyarsın."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Zekeriyya oracıkta Rabbine dua etti: 'Rabbim,' dedi, 'katından bana tertemiz bir soy ver, Sen duaları işitensin.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Orada Zekeriyya, Rabb'ine dua etti: "Rabb'im! Bana katından iyi bir nesil bağışla. Kuşkusuz, Sen duayı işitensin."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Zekeriya, orada Sahibine dua etti: "Sahibim! Bana kendi katından temiz bir soy nasip et! Sen duamı dinlersin!" dedi.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Zekeriya, işte orada, Efendisine yakarışta bulundu: "Efendim! Senin katından, bana tertemiz bir soy bağışla. Kuşkusuz, Sen, Yakarışları Duyansın!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İşte o anda-orada Zekeriyya Rabbine şöyle dua etti: "Rabbum! Bana katından güzel bir nesil bağışla; çünkü sen tüm duaları işitensin!"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Zekeriyya orada Rabbine yakarmıştı: "Rabbim, demişti, katından bana tertemiz bir soy bağışla. Sen yakarışı en iyi duyansın."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O aralık Zekeriyya Rabbine: "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle; şüphesiz sen duayı işitensin!" diye dua etti.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Aynı yerde Zekeriya Rabbine yalvardı: "Ey Rabbim! Rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla; zira Sen, her yakarışı duyarsın."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin" dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O aralık Zekeriyya rabbına dua etti: Yarab! dedi: Bana ledünnünden bir temiz zürriyyet ihsan eyle şüphesiz ki sen duayı işidensin
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Orada Zekeriyya, Rabbine du'a etmiş: "Rabbim, demişti, bana katından temiz bir nesil ver. Sen du'ayı işitensin!"
Gültekin Onan
Orada Zekeriya rabbine dua etti: "rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Orada Zekeriyya Rabbine düa etdi: "Rabbim, bana senin tarafından çok temiz bir zürriyyet ihsan et. Muhakkak Sen düayı hakkıyla işidensin".
İbni Kesir
Orada Zekeriyya Rabbına dua etti: Rabbım; bana katından temiz bir şey bahşet. Muhakkak Sen duayı işitensin.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Zekeriya orada Rabbine dua etti: -Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ver! Sen duayı en iyi bir şekilde işitensin, dedi.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İşte o sırada Zekeriyya Rabbine niyaz edip "Ya Rabbi, dedi, bana Senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz ki Sen duaları işitip icabet edersin."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Aynı yerde Zekeriyya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana ledünnünden (rahmeti sonucu özel meleki kuvve açığa çıkışıyla) tertemiz bir nesil hibe et. Sen kesinlikle duamı işitensin (yönelişimi algılayansın). "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
That is when Zachariah implored his Lord: "My Lord, grant me such a good child; You are the Hearer of the prayers."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
It was then that Zachariah implored his Lord; he said: "My Lord, grant me from You a good progeny. You are the hearer of prayer."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
It was then that Zechariah called on his Lord, he said, "My Lord, grant me from You a good progeny; You are hearer of the prayers."
# Kelime Anlam Kök
1 hunalike: orada
2 deaa: du'a etti دعو
3 zekeriyya: Zekeriyya
4 rabbehu: Rabbine ربب
5 kale: dedi ki قول
6 rabbi: Rabbim ربب
7 heb: ver وهب
8 li: bana
9 min:
10 ledunke: katından لدن
11 zurriyyeten: bir nesil ذرر
12 tayyibeten: temiz طيب
13 inneke: şüphesiz sen
14 semiu: işitensin سمع
15 d-duaa'i: du'ayı دعو