/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Ey Rabb'im! Ben iyice yaşlanmışken, hanımım da çocuktan kesilmişken, benim nasıl çocuğum olabilir!" dedi. O da: "Pek ala olur, Allah dilediğini yapar." dedi.

قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء
Kale rabbi enna yekunu li gulamun ve kad beleganiyel kiberu vemraeti akir, kale kezalikellahu yef'alu ma yeşa'.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Zekerriya, "Ey Rabbim!" dedi, "Yaşlılık beni yakalamışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" Allah şöyle buyurdu: "İşte böyledir; Allah dilediğini yapar."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Rabbim, ben yaşlı ve karım kısırken nasıl olur da bir oğlum olur,' deyince, o, 'Evet; ama ALLAH dilediğini yapar,' dedi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Ey Rabb'im! Ben iyice yaşlanmışken, hanımım da çocuktan kesilmişken, benim nasıl çocuğum olabilir!" dedi. O da: "Pek ala olur, Allah dilediğini yapar." dedi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Zekeriya): "Sahibim! benim nasıl oğlum olur? İhtiyarlık gelmiş çatmış, karım da kısır!" dedi. "Bu olacak! Allah, tercih ettiği şeyi yapar." dedi.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Efendim! Benim nasıl bir oğlum olabilir?" dedi; "Kocamışlığın son sınırındayım; üstelik karım kısır!" Dedi ki: "Öyledir; Allah, dilediğini yapar!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Cevap verdi: "Rabbim! Ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?" (Melek) cevap verdi: "İşte böyledir Allah; dilediğini yapar."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Dedi ki: "Rabbim, benim nasıl çocuğum olur? İhtiyarlık tam bir biçimde üstüme binmiş, karım kısır." Allah cevap verdi: "Allah, dilediği şeyi işte böyle yapar."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah dilediğini yapar."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zekeriyya: "Ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış, karım da kısır iken, benim nasıl bir oğlum olur?" dedi. Allah buyurdu ki: "Öyle, Allah ne dilerse yapar."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Zekeriya) şaşkınlıkla: "Ey Rabbim!" dedi, "Yaşlılık beni yakalamışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" (Ona): "Pekala olabilir!" denildi, "Allah dilediğini yapar."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Zekeriya, "Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Öyledir, ama Allah dilediğini yapar" dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yarab! dedi: benim için bir oğul nasıl olur? kendime ihtiyarlık çatmış haremim de kısırken, buyurdu ki: öyle, Allah ne dilerse yapar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Dedi ki: "Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış, karım da kısırken benim nasıl oğlum olur?" (Allah): "Öyle (ama) Allah, dilediğini yapar." dedi.
Gültekin Onan
De ki "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karımda kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" "Böyledir " dedi, "Tanrı dilediğini yapar".
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Zekeriyya) dedi: "Rabbim, kendime hakıykaten ihtiyarlık çatmış iken, karım da bir kısır iken benim nasıl bir oğlum olabilir"? (Allah): "öyle, dedi, (fakat) Allah ne dilerse yapar".
İbni Kesir
Ve dedi ki: Rabbım; ben artık iyice kocamış, karım da kısırken nasıl oğlum olabilir? Öyle, Allah dilediğini yapar, dedi.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Rabbim, ben iyice yaşlanmış, karım da kısır iken nasıl benim bir oğlum olacak? dedi. Allah: -Öyle de olsa, Allah dilediğini yapar! buyurdu.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O: "Ya Rabbi, dedi, nasıl benim çocuğum olabilir ki ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir?" Allah: "Böyle de olsa, Allah dilediğini yapar" buyurdu.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Dedi: "Rabbim, benim nasıl oğlum olur! İhtiyarlamışım, üstelik de karım kısır!" Buyurdu: "(Şartların) öyle ama. . . Allah dilediğini yapar!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
He said, "How can I have a boy, when I am so old, and my wife is sterile?" He said, "GOD does whatever He wills."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
He said: "My Lord, how can I have a son when old age has reached me and my wife is infertile?" He said: "It is as such that God does what He pleases."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He said, "My Lord, how can I have a son when old age has reached me and my wife is sterile?" He said, "It is as such that God does what He pleases."
# Kelime Anlam Kök
1 kale: dedi ki قول
2 rabbi: Rabbim ربب
3 enna: nasıl? اني
4 yekunu: olur كون
5 li: benim
6 gulamun: oğlum غلم
7 ve kad: halbuki
8 beleganiye: bana gelip çatmış بلغ
9 l-kiberu: ihtiyarlık كبر
10 vemraeti: ve karım da مرا
11 aakirun: kısırken عقر
12 kale: (Allah) dedi قول
13 kezalike: öyle (ama)
14 llahu: Allah
15 yef'alu: yapar فعل
16 ma: şeyi
17 yeşa'u: dilediği شيا