/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, Ona Kitap'ı Hikmet'i*, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek;

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ
Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vet tevrate vel incil.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah ona okuma-yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Ona kitabı, bilgeliği, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, Ona Kitap'ı Hikmet'i*, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek;
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah ona Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Ona, hem Kitap'ı hem bilgeliği hem de Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
O, (İsa)ya vahyi ve o vahyi ile doğru hükme varmada kullanılacak yöntemi, Tevrat ve İncil'i öğretecek;
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ona Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
"Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ona hem yazıyı, hem hikmeti, hem Tevrat'ı, hem İncil'i öğretecek.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O, senin oğluna (hem) vahyi ve hikmeti öğretecek, (hem de) Tevrat'ı ve İncil'i;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve ona hem kitabet öğretecek hem hikmet hem Tevrat hem İncil
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Ona Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."
Gültekin Onan
"O'na kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
"(Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevratı, İncili öğretecek".
İbni Kesir
O'na kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(48-49) O'na kitabı, hikmeti Tevrat ve İncil'i öğretecektir ve O'nu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecektir. -Ben size Rabbinizden bir ayet ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer mümin olmuş kimseler iseniz bunda sizin için bir delil vardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(48-49) (Melekler Hz. İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler:) "Allah ona kitabı (yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: "Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak dersler vardır."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ona; Kitabı (hakikat bilgisini), Hikmeti (Allah Esma'sının alemlerde oluşturduğu sistem ve düzenin çalışma mekanizmasını), Tevrat'ı (vahyi - Musa'ya vahyolan bilgiyi) ve İncil'i (müjdelenen Hakikati) talim edecek (varlığına nakşedecek - programlayacak).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
"He will teach him the scripture, wisdom, the Torah, and the Gospel."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And He teaches him the Book and the Wisdom and the Torah and the Gospel.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He teaches him the book and the Wisdom, the Torah and the Injeel.
# Kelime Anlam Kök
1 ve yuallimuhu: ve ona öğretecektir علم
2 l-kitabe: Kitabı كتب
3 velhikmete: ve Hikmeti حكم
4 ve ttevrate: ve Tevrat'ı
5 vel'incile: ve İncil'i