Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Onlar, plan yaptılar. Allah da plan yaptı. Allah, en iyi plan yapandır.
وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
Ve mekeru ve mekarallah, vallahu hayrul makirin.
#kelimeanlamkök
1ve mekeruve tuzak kurdularمكر
2ve mekerave tuzak kurduمكر
3llahuAllah da
4vallahuçünkü Allah
5hayruen iyiخير
6l-makirinetuzak kurandırمكر
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH tuzak kuranların en iyisidir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar, plan yaptılar. Allah da plan yaptı. Allah, en iyi plan yapandır.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar (kafirler), bir oyun kurmuşlardı; Allah da oyun kurdu
*
. En iyi oyun kuran Allah'tır.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Oysa sinsi düzenler tasarladılar. Allah da tasarladı. Çünkü Allah, düzen tasarlayanların en iyisidir.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(İnkarcılar İsa'ya) tuzak kurdular; Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi: Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bununla birlikte hileye başvurdular, Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileyi boşa çıkaranların en hayırlısıdır.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı: çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bununla beraber mekrettiler Allah da mekirlerine mekretti, öyle ya, Allah hayrülmakirindir
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarına karşılık verdi; çünkü Allah, en iyi tuzak kurandır.
Gültekin Onan
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Tanrı da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Tanrı, düzen kurucuların en hayırlısıdır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Yahudiler gizli) hıyleye sapdılar, (İsayı ansızın öldürmiye adam ta'yin etdiler), Allah da onların o hıylekarlıklarına (öldürmek isteyeni İsaye benzetmek, kendilerine onu öldürtmek, İsayı yukarıya kaldırmak suretiyle) mukabele etdi. Allah, bütün hıylekarları hakkıyle bilendir.
İbni Kesir
Hile yaptılar, Allah da onları cezalandırdı. Ve Allah, hile yapanların cezasını en iyi verendir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır ..
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Mekr yaptılar ve karşılığını Allah'tan mekr ile aldılar. Allah mekr yapanların en hayırlısıdır. (Hakikati dillendirenin ortadan kalkması için gizli hileye başvurdular, Allah da olayı aynı yoldan, yani onlar fark edemeden onların aleyhine sonuçlandırdı. ) (Kişinin kendisini Allah'tan ayrı düşüren - uzaklaştıran fiile devam edip bundan zarar görmediğini sanması, mekre uğraması demektir. Çünkü zarar görmediğini sanarak o fiile devam etmesi, sonuçta Allah'tan daha fazla uzaklaşmasına yol açar ki, Allah'tan, yani hakikatindeki Esma kuvveleriyle tahakkuk etmekten uzak düşmekten daha büyük ceza olmaz insan için. )
Rashad Khalifa The Final Testament
They plotted and schemed, but so did GOD, and GOD is the best schemer.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they schemed and God schemed, but God is the best schemer.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They schemed and God schemed, but God is the best schemer.