/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ancak, bundan sonra tövbe edip* kendilerini düzeltenler hariç. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ
İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslehu fe innallahe gafurun rahim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ancak, daha sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler hariç tutulacaktır; zira Allah çok affedicidir; merhamet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ancak, bundan sonra yönelip durumlarını düzeltenler başka. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ancak, bundan sonra tövbe edip* kendilerini düzeltenler hariç. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Ölmeden) Dönüş yapıp kendini düzelten olursa başka. Allah onları bağışlar ve iyilikte bulunur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bundan sonra pişmanlık gösterenler ve kendisini düzeltenler başkadır. Kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ama tevbe edenler ve durumlarını düzeltenler hariç; çünkü Allah'ın bağışı da, merhameti de tariflere sığmaz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ondan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Hiç şüphesiz, Allah, çok affedici, çok merhametlidir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ancak bundan sonra tevbe edenler, 'salih olarak davrananlar' başka. Çünkü Allah, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ancak onun arkasından tevbe edip gidişatlarını düzeltenler başka; çünkü Allah, bağışlayan ve çok esirgeyendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama daha sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler hariç tutulacaktır: Zira Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ancak, onun arkasından tevbe edib salaha girenler başka. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ancak ondan sonra, tevbe edip uslananlar başka. Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Gültekin Onan
Ancak bundan sonra tevbe edenler, 'salih olarak davrananlar' başka. Çünkü Tanrı, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bundan sonra tevbe (ve rücu) ve (nefslerini) ıslah edenler müstesna. Çünkü Allah cidden (kusurları) örten, çok esirgeyendir.
İbni Kesir
Ancak bunun ardından tevbe edip islah edenler müstesnadır. Doğrusu Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ancak, bu hatalarından sonra tevbe edip, hallerini düzeltenler müstesnadır. Allah, affedendir, merhamet edendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler, bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ancak, bu hallerinden sonra (yanlışlarını idrak edip) tövbe ederlerse ve ıslah olurlarsa (yanlışlarını düzeltirlerse), muhakkak ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Exempted are those who repent thereafter, and reform. GOD is Forgiver, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Except those who repent after this and make amends, then God is Forgiver, Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Except those who repent after this and reform, then God is Forgiver, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 illa: dışında
2 ellezine: kimseler
3 tabu: tevbe eden توب
4 min:
5 bea'di: sonra بعد
6 zalike: ondan
7 ve eslehu: ve uslananlar صلح
8 feinne: çünkü
9 llahe: Allah
10 gafurun: çok bağışlayan غفر
11 rahimun: çok esirgeyendir رحم