/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman ettikten sonra* kafir olup* ve küfürlerinde ısrarcı* olanların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapkın olanlardır.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ
İnnellezine keferu ba'de imanihim summezdadu kufran len tukbele tevbetuhum, ve ulaike humud dallun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İnandıktan sonra hakikati inkara sapıp inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridirler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İmanlarından sonra inkar edip de inkarlarında ileri gidenlerin tevbeleri kabul edilmez; onlar artık tümüyle sapmış demektir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman ettikten sonra* kafir olup* ve küfürlerinde ısrarcı* olanların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapkın olanlardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnanıp güvendikten sonra kafir olan (ayeti görmezlikten gelen) ve kafirliği sürdürenlerin (ölünce yapacakları) dönme istekleri* kabul edilmez. İşte yoldan çıkanlar onlardır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, inandıktan sonra nankörlük eden, ardından nankörlüklerini artıranların pişmanlıkları asla kabul edilmez. Gerçek sapkınlar, işte onlardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman etmelerinin ardından inkara sapıp, sonra da inkarda ileri gidenlere gelince: Onların tevbesi kabul olunmayacaktır; işte asıl sapıklar onlardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İmanlarından sonra küfre sapmış, sonra da küfürde daha da azıtmış olanların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar, sapıkların ta kendileridir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Doğrusu, imanlarından sonra inkar edenler, sonra inkarlarını arttıranlar; bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar, sapıkların ta kendileridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kesinlikle inanmalarının arkasından inkara sapmış, sonra da inkarcılıkta ileri gitmiş olanların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar, hep sapıklık içinde kalmış kişilerdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İmana erdikten sonra hakikati inkara kalkışanlara ve sonra hakikati reddetmede (daha büyük bir inatla) ısrar edenlere gelince, şüphesiz, onların (diğer günahlardan dolayı) tevbeleri kabul edilmeyecektir; işte onlar gerçek sapkınlardır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
elbette imanlarının arkasından küfretmiş sonra da küfürde ileri gitmiş kimselerin tevbeleri kabul olunmak ihtimali yoktur, bunlar hep dalal içinde kalmış sapıklardır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar ki, inandıktan sonra inkar ettiler, sonra inkarları arttı; onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Onlar sapıkların ta kendileridir.
Gültekin Onan
Doğrusu, inandıktan sonra küfredenler, sonra küfrlerini arttıranlar; bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar sapıkların ta kendileridir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykat, imanlarının arkasından küfretmiş, sonra da küfrünü artırmış olanların tevbeleri asla kabul olunmaz. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.
İbni Kesir
İman ettikten sonra küfredip de, küfürleri artanların tevbeleri kabul edilmez. İşte onlar sapıkların kendileridir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman ettikten sonra inkar edip, inkarlarını artıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Onlar sapıkların ta kendileridir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İmanlarından sonra hakikati inkar edip, inkarlarında ısrarlı olanların tövbeleri asla kabul edilmez. İşte onlar sapanların ta kendileridir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who disbelieve after believing, then plunge deeper into disbelief, their repentance will not be accepted from them; they are the real strayers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who have rejected after their belief, then increased in rejection, their repentance will not be accepted, they are the strayers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who have rejected after their acknowledgement, then increased in rejection, their repentance will not be accepted; they are the strayers.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 ellezine: onlar ki
3 keferu: inkar ettiler كفر
4 bea'de: sonra بعد
5 imanihim: inandıktan امن
6 summe: sonra
7 zdadu: arttı زيد
8 kufran: inkarları كفر
9 len:
10 tukbele: kabul edilmeyecektir قبل
11 tevbetuhum: onların tevbeleri توب
12 ve ulaike: ve işte
13 humu: onlar
14 d-dallune: sapıkların ta kendileridir ضلل