/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sevdiğiniz şeylerden infak* etmedikçe asla birr'e* erişemezsiniz. Ne infak ederseniz, Allah, onu bilir.

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ
Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun, ve ma tunfiku min şey'in fe innallahe bihi alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça iyiye ulaşamazsınız; her ne harcarsanız şüphesiz Allah ondan tamamıyla haberdardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi verirseniz ALLAH mutlaka onu bilir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sevdiğiniz şeylerden infak* etmedikçe asla birr'e* erişemezsiniz. Ne infak ederseniz, Allah, onu bilir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça bolluğa ve refaha* kavuşamazsınız. Yaptığınız her harcamayı bilen Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yardımlaşmak amacıyla sevdiğiniz şeylerden paylaşmadıkça, gerçek erdemliliğe asla erişemezsiniz. Yardımlaşmak amacıyla ne paylaşırsanız, Allah, kesinlikle onu bilir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe fazilete ulaşamazsınız; zaten ne infak ederseniz edin, kesinlikle Allah onu ayrıntısıyla bilir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayırda erginliğe/dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. İnfak etmekte olduğunuz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sevdiğiniz şeylerden başkalarına da vermedikçe, tam bir iyilik vasfına eremezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Size gelince ey müminler,) kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız; ve her ne harcarsanız kuşkusuz, Allah ondan tamamiyle haberdardır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz, maamafih her ne infak eyleseniz şüphesiz Allah onu da bilir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir.
Gültekin Onan
Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Tanrı onu bilir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Siz, sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş (birr-ü taat etmiş) olmazsınız. Her ne infak ederseniz sübhesiz Allah onu bilicidir.
İbni Kesir
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, asla bir'e erişemezsiniz. Ve her ne infak ederseniz; şüphesiz Allah, onu bilir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça "fazilet" mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Sevdiğiniz şeyleri başkalarına karşılıksız olarak bağışlamadıkça "Birr"e (hayra) eremezsiniz. Neyi Allah için karşılıksız bağışlarsanız, Allah onu (yaratanı olarak) bilir (karşılığını da halkeder).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You cannot attain righteousness until you give to charity from the possessions you love. Whatever you give to charity, GOD is fully aware thereof.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
You will not reach piety until you spend from what you love; and whatever you spend, God is aware of it.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
You will not reach piety until you spend from what you love. Whatever you spend, God is aware of it.
# Kelime Anlam Kök
1 len: asla
2 tenalu: eremezsiniz نيل
3 l-birra: iyiliğe برر
4 hatta: kadar
5 tunfiku: (Allah için) harcayıncaya نفق
6 mimma: şeylerden
7 tuhibbune: sevdiğiniz حبب
8 ve ma: ve ne ki?
9 tunfiku: harcarsanız نفق
10 min: herhangi bir
11 şey'in: şeyden شيا
12 feinne: şüphesiz
13 llahe: Allah
14 bihi: onu
15 alimun: bilir علم