/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıklarının dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helaldi. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
Kullut taami kane hillen li beni israile illa ma harrame israilu ala nefsihi min kabli en tunezzelet tevrat, kul fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadıkin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in/Yakup'un günah diyerek kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helal idi. De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Tevrat indirilmeden önce İsrail kendisine haram kılıncaya kadar İsrailoğullarına tüm yiyecekler helal idi. 'Doğru sözlülerseniz Tevrat'ı getirip okuyun,' de.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıklarının dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helaldi. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Yahudiler dedi ki)* Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in* kendine haram kıldığı yiyecekler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. De ki: "İddianızda haklı iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun bakalım."*
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine yasakladıklarının dışında, tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. De ki: "Tevrat'ı getirip okuyun; eğer doğruyu söylüyorsanız?"*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Tevrat indirilmeden önce İsrail(oğullarının) kendisine haram kıldığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Hadi, eğer sözünüzün eriyseniz, getirin Tevrat'ı da onu gösterin!"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Onlara de ki: "Tevrat'ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki: "Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun".
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun, eğer doğru söylüyorsanız!"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Tevrat indirilmeden önce, İsrailoğulları'nın (günah diyerek) kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler onlara helal idi. De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Tevrat indirilmeden evvel İsrailin nefsine haram kıldığından başka yiyeceğin hepsi Beni İsraile halal idi, de ki: haydi Tevratı getirin de onu güzelce okuyun eğer sadıksanız
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldığı şeyler dışında, İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki: "Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun."
Gültekin Onan
Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki "Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun".
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Tevrat indirilmezden evvel — Ya'kubun kendisine haram kıldığı şeylerden başka — yiyeceğin her türlüsü İsrail oğulları için helal idi. De ki: "Eğer doğrucular iseniz Tevratı getirin de onu okuyun".
İbni Kesir
Tevrat inmeden evvel İsrail'in, kendi nefsine haram kıldığından başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Eğer sadıklardan iseniz; haydi Tevrat'ı getirip okuyun, de.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(93-94) Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendine haram kıldıklarının dışında, İsrail oğullarına her yiyecek helal idi. "Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!" de. Bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa, onlar zalimlerin ta kendileridir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (yani Yakub'un) kendi nefsine haram kıldığı hariç, diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: İşte meydan! İddianızda tutarlı iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Tevrat inzal edilmemişken, İsrail'in kendi nefsine haram kıldıkları (yasakladığı) istisna, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız getirin vahiy olanı (Tevrat'ı), okuyun!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
All food used to be lawful for the Children of Israel, until Israel imposed certain prohibitions on themselves before the Torah was sent down. Say, "Bring the Torah and read it, if you are truthful."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
All the food was made lawful to the Children of Israel except what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say: "Bring the Torah and recite it if you are truthful."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
All the food used to be lawful to the Children of Israel except what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say, "Bring the Torah and recite it if you are truthful."
# Kelime Anlam Kök
1 kullu: bütün كلل
2 t-taaami: yiyecekler طعم
3 kane: idi كون
4 hillen: helal حلل
5 libeni: oğullarına بني
6 israile: İsrail
7 illa: dışında
8 ma: şeyler
9 harrame: haram kıldığı حرم
10 israilu: İsrail'in
11 ala:
12 nefsihi: kendisine نفس
13 min:
14 kabli: önce قبل
15 en:
16 tunezzele: indirilmeden نزل
17 t-tevratu: Tevrat
18 kul: de ki قول
19 fe'tu: getirin اتي
20 bit-tevrati: Tevrat'ı
21 fetluha: ve okuyun تلو
22 in: eğer
23 kuntum: iseniz كون
24 sadikine: doğru صدق